Antonín Dvořák: Armida. Opera o čtyřech dějstvích na libreto Jaroslava Vrchlického

Zatímco osm smetanových oper nějakým způsobem žije v repertoáru, u jedenácti oper Dvořákových je situace zcela jiná. S výjimkou Rusalky často napočítáme u každé z nich obvykle jen několik nastudování a jednu jedinou nahrávku. V podobné situaci je i Dvořákova opera Armida.

Vysíláme 6. září v 19:50 hodin.

Je to poslední skladatelovo dokončené dílo, které se ale do jeho životopisu zapsalo charakteristickými potížemi: nesnázemi při hledání libreta, nedbalostí při premiérovém provedení a následnými dlouhými přestávkami pokud jde o další nastudování.
Premiéra Armidy se konala 25. března 1904, jen několik týdnů před skladatelovou smrtí – Dvořákova nespokojenost při přípravách premiéry i zklamání z neúspěchu je obecně známo. Námětem opery je příběh, který byl hudebně zpracován opravdu mnohokrát. Jeho základem je epizoda z rozsáhlého eposu italského renesančního básníka Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém z roku 1580.

V druhé polovině 80. let 19. století se začal Tassovým eposem intenzivně zabývat Jaroslav Vrchlický a připravil kompletní český překlad Osvobozeného Jeruzaléma. Práce na něm ho pak přivedla na myšlenku vytvořit na stejný námět i operní libreto. Cesta libreta k Dvořákovi ale nebyla přímá. Poté co dokončil Rusalku, intenzivně hledal další námět a víc jak rok žádné vhodné libreto nenacházel. Několik libret odmítl, než se mu znovu připomněl Vrchlický počátkem roku 1902.

Antonín Dvořák ve Vysoké

Řada svědectví pak uvádí, že i po rozhodnutí komponovat Armidu mu šla práce těžko – ale tak jak pokračovala, byl skladatel stále více vtažen jak do barvité orientální předlohy, tak do emocionálního světa obou hlavních hrdinů. Vzniklo tedy dílo považované za jeden z vrcholů Dvořákova kompozičního mistrovství. Přesto je mezi uváděním Rusalky a Armidy až propastný rozdíl, i když skladby můžeme považovat málem za dvojčata.

Dodnes můžeme sáhnout v případě Armidy ke dvěma reprezentativním nahrávkám, z nichž hned ta první zůstává v jistém smyslu nepřekonaná. Natočil ji před necelými šedesáti lety s rozhlasovým orchestrem dirigent Václav Jiráček. Jsou tedy dobré důvody vracet se hned k první nahrávce z roku 1956, samozřejmě zejména díky pěveckému obsazení, kterému vévodí Milada Šubrtová v roli Armidy, mladý Ivo Žídek v úloze Rinalda a Zdeněk Otava v roli Ismena.