Benjamin Britten: Válečné requiem

01031046.jpeg

V den 95. výročí ukončení první světové války a deset dní před stým výročím narození skladatele Benjamina Brittena (narozen 22. 11. 1913, zemřel v roce 1976) uvádí stanice Vltava 11. listopadu večer jeho Válečné rekviem. Dílo zazní v nahrávce z roku 1975, kterou pořídil dirigent Václav Neumann.

Benjamin Britten napsal monumentální skladbu pro sóla, smíšený a chlapecký
sbor, varhany, symfonický a komorní orchestr na liturgický text mše za zemřelé
a na texty básní Wilfreda Owena, britského vojáka v první světové válce, který
nakonec zahynul. Spolu s Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a
Kühnovým dětským sborem účinkují pěvci Eva Děpoltová, Ivo Žídek a Klement
Slowioczek.

Podepsáním příměří s Německem skončila11. listopadu 1918 první světová válka,
v níž zahynulo na deset milionů vojáků. Byl mezi nimi i důstojník britské
pěchoty Wilfred Owen, který v tom roce padl ve Francii. A právě jeho niterné a
poetické i silně znepokojující anglické texty použil Benjamin Britten ve svém
Válečném rekviem, výjimečné partituře, která je v souladu se skladatelovým
pacifismem protiválečným dílem. Věnoval ho památce čtyř přátel, kteří zahynuli
ve druhé světové válce. Owenovy verše, z nichž některé realisticky líčí
děsivé zkušenosti z bojišť, vložil skladatel do latinského liturgického textu
mše za zemřelé.

03003824.jpeg

Benjamina Brittena vnímáme jako syntetika moderny a tradic, výrazného melodika
a umělce s velkou zvukovou představivostí, dotýkajícího se velkých témat a
přesvědčeného o tom, že umění musí být užitečné. V době kompozice Válečného
rekviem, na prahu padesátky, patnáct let po válce, už byl plně respektovaným
tvůrcem. Na nové hudební dílo dostal objednávku v souvislosti s chystaným
vysvěcením nové katedrály v Coventry. Vznikla monumentální freska s katarzním
vyzněním, jedno z nejlepších děl svého autora a jedno z největších děl hudby
20. století.

Město Coventry leží východně od Birminghamu. Jako významné centrum těžkého
průmyslu bylo v listopadu 1940 bombardováno a z velké části zničeno německou
Luftwaffe. V troskách zůstala i krásná středověká sakrální stavba, anglikánská
katedrála sv. Michaela. V roce 1962 byla vysvěcena nová, která vyrostla vedle
zbytků starého chrámu. Z ruiny byla ponechána věž a obvodové zdi, které tvoří
vstup do nového prostoru. Působivá katedrála patří mezi přední díla
architektury 20. století.