Čtyřikrát živě z Hradce Králové. Zveme na festival soudobé hudby ve vysílání Vltavy

03504679.jpeg

Začátkem listopadu opět zamíří do Hradce Králové všichni, kdo mají rádi soudobou vážnou hudbu, aby si na čtyřech koncertech festivalu Hudební fórum Hradec Králové poslechli nejnovější porci orchestrálních, v tuzemsku dosud živě neprovedených skladeb světových autorů, kterou pro zvídavé publikum přichystala Filharmonie Hradec Králové.

Vysíláme 1., 3., 7. a 10. listopadu

Po léta špičková úroveň dramaturgie si svou úroveň drží i letos, koncerty budou čtverým zastavením v regionech - nahlíženo z globálního úhlu pohledu - v nichž se historie a současnost potkávají v energeticky silných projevech hudební kultury 21. století.

Hudební fórum Hradec Králové funguje od počátku - letos se koná dvanáctým rokem - v symbióze se stanicí Vltava a to, že začíná 1. listopadu koncertem v rakouském duchu, je téměř telepatickým výstupem tohoto spojení: jakýmsi symbolickým předtaktím Rakouského roku na Vltavě.


PROGRAM
Začátek vždy ve 20:00.
1. listopadu
: G. F. Haas: Traum in des Sommers Nacht, Peter Eötvös: DoReMi. Houslový koncert č. 2, Friedrich Cerha: Berceuse céleste, HK Gruber: Dancing in the Dark (výběr), Charivari. Sólista Roman Patočka (housle). Hraje Filharmonie Hradec Králové, řídí Jan Talich.
3. listopadu: Michael Torke: Charcoal, Avner Dorman: Frozen in Time, John Adams: City Noir. Hrají Christoph Sietzen (bicí nástroje) a Filharmonie Brno, řídí Peter Vrábel.
7. listopadu: Sofia Gubajdulina: Koncert pro fagot a hluboké smyčce; Galina Ustvolskaja: Symfonie č. 3 Ježíši, Mesiáši, spas nás, Symfonie č. 4 Modlitba, Klavírní sonáta č. 6, Symfonie č. 5 Amen. Sólisté Tomáš Františ (fagot) a Daniel Wiesner (klavír). Hraje Brno Contemporary Orchestra, řídí Pavel Šnajdr.
10. listopadu: Claude Viver: Orion, Tan Dun: Koncert pro orchestr (z opery Marco Polo), Osvaldo Golijov: Azul pro violoncello, obligátní skupinu a orchestr. Sólista Jiří Bárta (violoncello). Hraje Filharmonie Hradec Králové, řídí Tomáš Brauner.

Fórum každoročně vplývá do dušičkového období a zlehka zohledňuje i tuto skutečnost: zahajovací koncert je ve znamení tématu noci. Navíc skladby Georga Friedricha Haase (Sen za letní noci), Petera Eötvöse (Houslový koncert DoReMi), Friedricha Cerhy (Berceuse céleste) a H. K. Grubera (Dancing in the Dark a Charivari) nabízejí jako celek jedinečný pohled na Rakousko, zejména Vídeň, jako kotel, v němž cokoliv se v posledních dvou stech letech v hudbě vařilo - ať šlo o modernistické výboje, nebo taneční hudbu - vždycky udávalo tón.

Filharmonie Hradec Králové

Druhý koncert o dva dny později je ve znamení americké hudby, vedle slavného Johna Adamse nahlédneme do tvůrčí dílny ne už tak známých skladatelů: Michaela Torkeho a Avnera Dormana v nastudování Petera Vrábela s Filharmonií Brno. Transatlantický antagonismus východ-západ je pořád ještě aktuální - nejen v umění a kultuře - a zdá se tedy být jen logické, že na dalším koncertu, 7. listopadu, budou znít díla Sofie Gubajduliny a Galiny Ustvolské, tentokrát v interpretaci Brno Contemporary Orchestra s uměleckým vedoucím Pavlem Šnajdrem.

Čtěte také

03682349.jpeg

Filharmonie Hradec Králové účinkuje letos na zahajovacím koncertě a rovněž na závěrečném (10. listopadu), který nabízí hudbu na festivalu z globálního nadhledu kanadského skladatele Claude Viviera (Orion), čínsko-amerického autora Tan Duna (Koncert pro orchestr z opery Marco Polo) a argentinského tvůrce Osvalda Golijova (Azul). U dirigentského pultu se vystřídají Jan Talich a Tomáš Brauner, koncerty dávají prostor rovněž sólistům - Romanu Patočkovi, Christophu Sietzenovi (bicí), Tomáši Františovi, Danielu Wiesnerovi, Jiřímu Bártovi.

K Hudebnímu fóru Hradec Králové patří i vizuální rozměr, v němž letos festival postupuje - oproti minulým létům - ještě o krůček dál: výtvarné řešení každého koncertu má v gesci jiný umělec nebo tým. Všechny koncerty vysílá stanice Vltava v přímém přenosu.