Giedré Lukšaité-Mrázková: „Český klasicismus má tolik krásné hudby, a téměř se nehraje!“

17. květen 2017
Hráčka na klávesové nástroje Giedré Lukšaité-Mrázková

To si říkala při příchodu do Prahy hráčka na klávesové nástroje a dnes profesorka AMU v Praze Giedré Lukšaité – Mrázková.

Pochází z Litvy a je také nositelkou litevského státního vyznamenání v oblasti kultury. Hudbu své země miluje samozřejmě také, je i laureátkou mezinárodní varhanní soutěži M. K. Čiurlionise, ale způsob, jakým se zasadila o znovuoživení cembalových sonát Leopolda Koželuha nebo Sonát pro housle a kladívkový klavír Jana Ladislava Dusíka je obdivuhodný.

Původně studovala klavír a varhany ve Vilniusu, a na Konzervatoři P. I. Čajkovského v Moskvě, kde získala aspiranturu ve hře na varhany. Jak vzpomíná, slyšela v mládí hrát ve Vilniusu českého varhaníka Jiřího Reinbergera – a byla rozhodnuta věnovat se tomuto nástroji.

Cembalo slyšela poprvé, když na Litvě koncertovala Zuzana Růžičková – a byla rozhodnuta, že tento nástroj? – Nikdy! Osud si trochu zahrál, a tak o několik let později odjela studovat do Prahy k prof. Zuzaně Růžičkové, kde ukončila aspiranturu v oboru cembalo. Varhanní hru obohatila studiem u profesora Reinbergera.

Pedagogicky je sama činná už víc jak 45 let – a přitom si ještě málem spolu se svými studentkami doplňovala přehled v oblasti interpretace staré hudby na stáži v Holandsku. K jejím absolventkám patří např. Monika Knoblochová, Edita Keglerová, Lucie Žáková, Eva Valtová, Eva Bublová, Petra Žďárská ad.Profesorka Giedré Lukšaité Mrázková léta vyučuje i na mezinárodních kursech a bývá pravidelným členem porot interpretačních soutěží.

Pro Český rozhlas nahrála mimo jiné 37 Koželuhových sonát pro kladívkový klavír a 6 sonát pro cembalo a kladívkový klavír J. A. Štěpána. Premiérovala skladby pro cembalo od J. Gemrota, P. Ebena atd. Nahrála 20 CD pro česká, litevská, dánská nahrávací studia.

Zejména J. S. Bach, šest sonát pro housle a cembalo a Sonáty českých mistrů 18. století pro housle, cembalo/kladívkový klavír s G. Demeterovou, všechny Bachovy sonáty pro flétnu a cembalo s flétnistou A. Vizgirda, sólové CD „Cembalo v české hudbě 20. století", J. S. Bach, Fantazie a fugy pro cembalo, Italský klavír, Život s cembalem a celou řadu dalších.
V pořadu zněly ukázky z díla MK. Čiurlioínise, J. S. Bacha, Leopolda Koželuha, Jiřího Gemrota a Jana Ladislava Dusíka.