Hudební fórum Hradec Králové na Vltavě

02989237.jpeg

Pro všechny příznivce soudobé hudby a krásné hudby vůbec nastal opět čas rezervovat si volné večery na koncerty festivalu současné světové hudby Hudební fórum Hradec Králové.


PROGRAM:
7.11., 20.00 hodin

Mark-Anthony Turnage: Scherzoid
Thomas Adès: Asyla
Aaron Jay Kernis: Colored Field [Violoncellový koncert]
Hraje Filharmonie Hradec Králové.

11.11., 21.25 hodin (záznam ze 4.11.2013)
Georg Friedrich Haas: In vain pro 24 nástrojů
Hraje Orchestr BERG.

12.11., 20.00 hodin
Luca Francesconi: Cobalt, Scarlet: Two Colours of Dawn
Witold Lutosławski: Klavírní koncert
Magnus Lindberg: Seht die Sonne
Hraje Janáčkova filharmonie Ostrava.


Letos se v termínu od 31. října do 12. listopadu koná už devátý ročník tohoto jedinečného svátku hudby. Festival pořádá Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava, který umožňuje bezprostřední hudební zážitek všem, kdo mají do dějiště festivalu daleko nebo se z nejrůznějších důvodů na koncerty nedostanou: koncerty zní na Vltavě v přímém přenosu. Český rozhlas je rovněž zařazuje do nabídky pro Evropskou vysílací unii, je tedy potenciální posluchačská obec festivalu vskutku široká.

Dlouhodobou ambicí festivalové dramaturgie je uvádět významná díla světových skladatelů 2. poloviny 20. století a, zatím, prvního desetiletí 21. století. Těžištěm festivalu jsou letos čtyři orchestrální koncerty. Na pódiu sálu Filharmonie Hradec Králové se vedle domovského orchestru, který bude hrát pod vedením Petra Vronského, vystřídají Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Janáčkova filharmonie Ostrava a Orchestr Berg. Šéfdirigent rálovéhradeckých filharmoniků předstoupí s taktovkou před Pražské symfoniky, ostravský orchestr bude dirigovat Stanislav Vavřínek.

Pražští symfonikové uvedou skladby od Henriho Dutilleuxe, Esa-Pekka Salonena a Hanse Wernera Henzeho, sólistou na jejich koncertě bude houslista Milan Pala. S Filharmonií Hradec Králové přijede opět pohostinsky účinkovat violoncellista Jan-Filip Ťupa, který návštěvníkům festivalu přichystal nevšední hudební zážitky se soudobou hudbou už v minulých ročnících, s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupí Daniel Wiesner jako sólista Klavírního koncertu Witolda Lutoslawského.

Jako členka rozhlasového týmu, který každoročně festivalové koncerty pro vysílání technicky, redakčně a produkčně zajišťuje, mám tu čest nahlížet i do zákulisí Hudebního fóra Hradec Králové, a mohu tedy přispět ke svědectví o poznání, že za úspěchem každého podobného, navenek dobře fungujícího projektu stojí lidé. Takoví, jimž není zatěžko přispět do akce vlastním mentálním, časovým nebo energetickým vkladem, kteří projektu upřímně věří a nebojí se chodit nevyšlapanými cestami.

Festivalové publikum – které zdaleka netvoří jen hudbymilovní občané z Hradce a okolí, na koncerty přijíždějí i posluchači z Prahy nebo Brna – si už zvyklo, že koncerty Hudebního fóra Hradec Králové jsou zážitkem nejen pro uši, ale i pro oči – festival má světelný a výtvarný design, koncert Orchestru Berg bude s videoprojekcí. Většina skladeb, které na HFHK – nejen letos – zní, jsou díla prověřená z pódií světových festivalů, avšak u nás z koncertní praxe dosud neznámá. Je to jedinečná příležitost slyšet je živě provedená, navíc tuzemskými orchestry – a v rámci hudební dramaturgie stanice Vltava neméně jedinečná šance dostat se nejen k ochutnávce v podobě vybraného koncertu, nýbrž absolvovat jako posluchač celý festival.