Jan Trejbal

Jan Trejbal

Poté, co jsem začal v dětství kopat metro mezi chatami a vesnicí Lhota u Kamenice nad Lipou, jsem dospěl k přesvědčení, že budu buď architektem nebo výtvarníkem. Časem se splnilo dokonce oboje a přidal se celoživotní zájem o propojování různých odborníků, vědců a umělců, který trvá dodnes.

Následky tohoto zájmu nabírají různé formy – od učení (AVU Praha, Fakulta architektury ČVUT, UMPRUM), přes tvorbu studií (platforma Neolokator.cz), až po vědecko-publikační aktivity.

Od jara 2017 jsem v páteční Mozaice tvořil „Panorama kulturní krajiny“ komentující aktuální i trvalé výzvy okolo našich veřejných prostranství. Dlouhodobě se pro posluchače snažím rozšiřovat povědomí o výhodách mezioborového přístupu, což médium rádia výborně umožňuje.

Není dnes totiž tak důležité, jakou odbornost dotyčný má, ale jak umí profesionálně pracovat pro naše žité prostředí. Tomuto přesvědčení přizpůsobuji i výběr hostů do vltavských Vizitek.

Všechny články

Stránky