Koncert z Terezína

25. listopad 2013

Uplynulý 22. ročník festivalu Mitte Europa nabídl na obou stranách česko-německé hranice celkem víc než pět desítek programů nejrůznějších stylů. Na koncertech nejen v českém pohraničí, ale také v Bavorsku i Sasku uvedl řadu zvučných jmen, příležitost dostala už tradičně řada mladých talentovaných interpretů.

Účast českých hudebníků byla početná, letošní ročník festivalu zahájila 16. června v německém Marktredwitz Talichova komorní filharmonie s dirigentem Leošem Svárovským a violoncellistou Jiřím Bártou. Koncert festivalu Mitte Europa, jehož záznam pořídil Český rozhlas a stanice Vltava jej nyní zařadila do vysílání, byl součástí tradiční programové řady festivalu nazvané Genius loci, jejímž cílem je oživování společného středoevropského kulturního prostoru. Konal se ve spolupráci s Památníkem Terezín, který vznikl v r. 1947 na místech utrpení desetitisíců lidí.

V terezínském židovském ghettu se od roku r. 1941 postupně scházela mimořádně velká skupina českých, německých a dalších zahraničních židovských umělců. Pro svůj židovský původ tu byl internován také dirigent Karel Ančerl. Je známo, že v táboře byly tolerovány určité umělecké aktivity, které měly zastřít brutalitu a tragiku každodenní reality.

02926123.jpeg

Dramaturgie koncertu byla sestavena jak z děl českých klasiků, která v Terezíně pravděpodobně zazněla – uvedena byla Meditace na staročeský chorál Svatý Václave Josefa Suka a Serenáda E dur Antonína Dvořáka, tak z kompozic, které v terezínském ghettu za 2. světové války napsali jako svá poslední díla internovaní skladatelé židovského původu - Gideon Klein a Viktor Ullmann. Ten se pro své poslední dílo z července r. 1944 se nechal inspirovat epickou básní nazvanou Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, jejímž autorem byl pražský rodák a německo-židovský básník, Reiner Maria Rilke. Kompozice zazněla v sugestivním provedení se sólovým recitátorem Mironem Hakenbeckem.

Jedním z organizátorů hudebních aktivit v Terezíně byl i vynikající klavírista a skladatel, Gideon Klein. Byl pokládán jednu z nejvýraznějších hudebních osobností své generace a právě v Terezíně zkomponoval během své tříleté internace převážnou část svých komorních a sborových skladeb. Na koncertě festivalu Mitte Europa zazněla jeho Partita pro smyčcový orchestr z roku 1944, která původně vznikla v komorní verzi jako trio pro housle, violu a violoncello a je Kleinovou poslední dochovanou skladbou. Pro smyčcový orchestr jí později upravil skladatel Vojtěch Saudek.

00166174.jpeg

Orchester Jakobsplatz München, který vystoupil na koncertu festivalu Mitte Europa v Terezíně vznikl v roce 2005 v souvislosti se stavbou Židovského centra na Jakobsplatz v Mnichově. Členové orchestru jsou profesionální hudebníci z více než dvaceti zemí. Orchestr založil současný umělecký vedoucí a dirigent Daniel Grossmann. Od samotného počátku existence tohoto tělesa se programově věnuje především interpretaci vzácně hraných kompozic židovských skladatelů, které uvádí do kontextu s hudbou 20. a 21. století.

Spustit audio