Majáky soudobé hudby

Maják se staví na vyvýšené místo, aby lodivod věděl, kam má zamířit k přistání. Festivaly zaměřené na soudobou hudbu jsou takovými majáky.

Kdo chce slyšet nové skladby, co nového se v hudbě děje, potkat se s lidmi, kteří to dění "dělají", i s jinými, kteří si chtějí o tom dění třeba jen povídat, zamíří - v České republice - buď do Brna na Expozici nové hudby, do východočeské metropole na Hudební fórum Hradec Králové nebo do Ostravy na Dny nové hudby. Festivalová tradice se klube rovněž u pražského Contempulsu nebo u MusicOlomouc.

Sebekrásnější, sebepodnětnější, sebezajímavější hudba neexistuje, pokud nezní. Zeptám-li se skladatele, zda a jak moc je pro něho důležitá zpětná vazba od toho, kdo hudbu poslouchá, obvykle podotkne, že ještě mnohem důležitější je pro něho zpětná vazba od toho, kdo (jeho) hudbu hraje. Aby hudba zněla, musí ji někdo hrát. Pak ji teprve může někdo také poslouchat.

K tomu všemu je nicméně ještě zapotřebí lidí, kteří všem zúčastněným poskytují příležitost - pro zářijové Hudební fórum na stanici Vltava poskytli rozhovor členové pěti festivalových týmů. Poslechněte si, s jakýma vizemi festivaly soudobé hudby připravují.