Oratorium o Janu Husovi

Upálení Jana Husa

Záznamu koncertu souboru Collegium Musicum St. Gallen z roku 2009.

Vysíláme 5. ledna ve 20:00.

V tomto roce si připomínáme 600 let od odsouzení a upálení českého kazatele a reformátora. Uvádíme zřídka slýchané oratorium Jan Hus, jehož autorem je německý romantický skladatel Carl Loewe.

Zpívají: Simon Witzig, Muriel Schwarz, Judith Scherrer, Thomas Fellner, Markus Volpert a Kammerchor Oberthurgau.
Hraje: Collegium Musicum St. Gallen,
Řídí: Mario Schwarz.
Záznam koncertu ze 14. 3. 2009.
Připravil Petr Veber

Carl Loewe, německý skladatel první poloviny 19. století, je proslulý především svými písněmi. Je nicméně také autorem několika velkých vokálně-instrumentálních kompozic, duchovních skladeb, v současném koncertním provozu zcela neznámých. Mezi taková díla patří i oratorium Jan Hus, jehož libreto romantickým způsobem připomíná osud a reformní odkaz českého kněze, nařčeného z kacířství a v roce 1415 při koncilu v Kostnici upáleného.

Na samém začátku roku, v němž uplyne od této události rovných 600 let, vysílá stanice Vltava raritní nahrávku znovu objeveného díla z roku 1841 - snímek z roku 2009 z koncertu ve Švýcarsku. Collegium Musicum St Gallen a komorní sbor Oberthurgau na ní řídí Mario Schwarz.

Námětem jde o ojedinělé dílo nejen v německé, ale v evropské hudbě vůbec. V české hudbě našlo husitství během národního obrození několikrát svou důležitost, avšak pohled do známého repertoáru prozrazuje, že postava Mistra Jana Husa ani českými skladateli takto zpracována nebyla.

Skladatel Loewe, působící před téměř dvěma stoletími po větší část života jako varhaník a pedagog v tehdy německém Štětíně, byl luterán s hudebním a teologickým vzděláním a Jana Husa spolu se svým libretistou Augustem Zeunem podává způsobem možná sice idylickým, zato ale bez jakýchkoli pochybností pozitivním. Narodil se v roce 1796 nedaleko Halle. Jako autor a zpěvák procestoval celou Evropu, jeho balady se staly trvalou součástí romantického písňového repertoáru. Napsal takových písní na čtyři sta. Vedle písní napsal také pět oper, sborové a komorní skladby a sedmnáct oratorií. Byl i dirigentem, v roce 1827 například řídil první provedení předehry ke Snu noci svatojánské o něco mladšího Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Hus ovšem i šest století po popravě ještě stále umožňuje několikerý výklad:

kázal bludy - mohou tvrdit ti katolíci, jimž není vlastní ochota k jakékoli reformě, k toleranci, nadhledu. Ti rozumnější zaslechli Jana Pavla II. a jeho apel, že by se od Husa a u Husa, který koneckonců byl zbožným knězem, mohli i římští katolíci něco dovědět. Protestanté vnímají jako podstatné, že kazatel a svědek Hus nade všechno postavil víru a Písmo, že i proto kritizoval církevní organizaci. Schvalovat jeho smrt považují za neudržitelné. A evangelíkům v německé kulturní oblasti je už dávno zřejmé, že Hus a česká reformace sto let před Martinem Lutherem otvírá cestu myšlenkám evropské reformace, která proměnila, i za cenu rozdělení křesťanstva, potřebným směrem jak církev, tak svět.