Osudy s Petrem Kolářem

3. prosinec 2012
02780207.jpeg

Pět pořadů cyklu Osudy bude začátkem prosince věnováno Petru Kolářovi – teologovi, rozhlasovému redaktorovi, překladateli, horolezci, duchovnímu českých exulantů v Paříži, Francouzů v Praze a Indiánů na řece Yukon na Aljašce. Rozhlasové vzpomínání muže, který se vymyká všem škatulkám, připravila Vladimíra Lukařová. Vysíláme v prvním adventním týdnu od pondělí 3. prosince vždy v 11.30.

První díl Osudů je věnován mládí Petra Koláře v komunistickém Československu: „V roce 1959 mě nevzali do kněžského semináře v Litoměřicích. Dozvěděl jsem se to ústně, nic písemného jsem nedostal. Jeden ten úředník, starý komunista, mi pak řekl: ´Co to vyvádíte? Kazíte si život, nikam vás nevezmou, všude to s vámi půjde.´ A já na to: ´Ale proč? Vždyť to je škola státní!´ -´To máte tak, kdybyste byl alespoň hrbatý, to byste měl nějakou šanci, ale takhle?´ Stal jsem se nepřítelem lidu, jak mi řekl ředitel průmyslové školy Turek. Dostal jsem od lidu důvěru a vzdělání, a teď jsem tím pohrdl…“

Petr Kolář emigroval v srpnu 1968 hned po okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy. Z dovolené v jugoslávských horách přejel rovnou do Vídně. To byl začátek zcela nové životní etapy, v níž ho "osud" přivedl do jezuitského semináře ve Vídni, do misie na Aljašce, do řad poradního sboru arcibiskupa Arona Jeana-Marie Lustigera v Paříži, do Redakce náboženského života Českého rozhlasu. V roce 2007 mu byl propůjčen Řád rytíře čestné legie Francouzské republiky.

00524083.jpeg

Petr Kolář se vymyká všem teologickým poučkám: „Nový zákon je vyprávění o vstřícném díle Božím v osobě Ježíše Krista ve prospěch člověka. Není to reportáž ani fotografie. Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi. Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. Když čteš Bibli se zájmem nalézt Boží slovo, v určitém momentu se v tobě stane. To se nedá naplánovat ani odhadnout. Bůh je ve vztahu k nám vždy svobodný, vždycky nás překvapí jako emauzské učedníky: ´Byl s námi, a my jsme ho nepoznali…´“

Spustit audio
autor: Vladimíra Lukařová