Podoby vyznání víry v partiturách 16. - 18. století

2. říjen 2015

Stanice Vltava připravila v rámci pořadů o duchovní hudbě čtyřdílný cyklus, ve kterém se můžete skrze nahrávky a jejich komentář přiblížit staré hudbě.

Vysíláme od 4. října od 8:00.

Z různých mešních zhudebnění 16.-18. století vybíráme části Credo a jejich konfrontací se pokoušíme ukázat proměny hudebního jazyka a symboliky od vrcholné renesance po vrcholné baroko. Soustředíme se na detaily skladatelské práce s liturgickým textem a také na celkový rukopis významných skladatelů.

V pořadech zazní komentovaná díla Giovanni Pierluigiho da Palestrina, Tomáse Luise de Victoria, Claudia Monteverdiho, Jana Dismase Zelenky, Johanna Sebastiana Bacha a dalších.

Pořad připravil Čeněk Svoboda a spolu s Danielou Čermákovou jej i uvádí. Každou říjnovou neděli mezi osmou a devátou hodinou ranní.

Spustit audio

Více z pořadu