Saverio Mercadante - Horatiové a Curiatiové

26. září 2020

Drama ze starého Říma v době italského risorgimenta vysíláme 11. října na D-dur v pravidelném nedělním operním čase 16:00.

Saverio Mercadante, autor 60 oper, patřil spolu s Donizettim, Bellinim, Rossinim a Verdim k velmi úspěšným italským operním skladatelům první poloviny 19. století. Doby, v němž vyvrcholilo období tzv. belcantové opery. Její kořeny sahají k počátkům 17. století, kdy zásluhou několika florentských skladatelů, básníků a hudebních teoretiků (tzv. Florentské cameraty) ve snaze oživit antickou tragédii doprovázenou hudbou, se postupně zrodil tento zcela specifický divadelní žánr. Nepřekvapí, že po celé období vývoje a trvání klasické italské belcantové opery (ca. 1600-1840) stály v popředí zájmu náměty, které vycházely z řecké či římské mythologie, dramat či komedií.

Saverio Mercadante

Mercadanteho opera Orazi e Curiazi (Horatiové a Curiatiové), podle mythologického příběhu ze starého Říma, vznikla v pohnuté době 40. let 19. století, v době, kdy v Itálii sílilo společensko-politické hnutí tzv. risorgimento, které usilovalo o sjednocení Itálie, rozdrobené na četná malá království. Historické příběhy z evropských potažmo italských dějin, a zvláště pak s důrazem na vlastenectví, se v tomto období staly velmi vyhledávanou látkou pro operní zpracování. Tak je tomu i u Mercadanteho Horatiů a Curiatiů, vytvořených na libreto Salvatora Cammarana podle kapitoly „Souboj Horatiů a Curiatiů“ z První knihy Dějin Říma od spisovatele a historika Tita Livia. V římské mythologii jsou Horatiové rodinou žijící za vlády krále Tulla Hostilia (ca r. 450 př. Kr.), v době jeho války s městským státem Albou Longou (který se rozkládal asi 25 km jihovýchodně od Říma na pobřeží Albanského jezera, přibližně v místech současného moderního města Castel Gandolfo a letního sídla papeže). Tři Římané, bratři z rodiny Horatiů byli vybráni, aby v souboji se třemi albanskými bratry Curiatii pak rozhodli válku. Efektní hudba opery Orazi e Curiazi (zejména ve sborových scénách) vychází jak z vlivů Rossiniho a Belliniho, tak i z Meyerbeera, s jehož operami a stylem velké opery se Saverio Mercadante seznámil ve 30. letech 19. století během svého pobytu v Paříži.

V jaké době vlastně komponovali své opery Bellini, Rossini, Mercadante nebo Verdi ad.?

Roky 1815-70 jsou dobou, kdy v Itálii, po staletí rozdrobené na malá království (většinou s dosazovanými panovníky z různých vládnoucích evropských královských dynastií) a republičky (s různou úrovní demokratické samosprávy), probíhal velice složitý společensko-politicko-kulturní proces nazývaný „risorgimento“ (obnova, obrození…), jehož cílem bylo znovusjednocení Itálie. K němu došlo po četných povstaleckých, revolučních a válečných epizodách v roce 1861, kdy byl vyhlášen vznik sjednoceného italského království a toto úsilí pak bylo definitivně završeno roku 1870. Prvním králem sjednocené Itálie se stal Viktor Emanuel II. (1820-1878) zvaný „Otec vlasti“.

O nahrávce

Na stanici Český rozhlas D-dur zazní opera Orazi e Curiazi Saveria Mercadanteho z nahrávky vzniklé v Londýně v roce 1993, vydané na CD v edici Opera Rara pod záštitou Peter Moores Foundation, v nastudování anglického dirigenta Davida Parryho (1949), specialisty na operu a dlouholetého spolupracovníka a realizátora projektů edice Opera Rara.

V hlavních úlohách účinkují Alastair Miles (Starý Horatio), Anthony Michaels-Moore a Nelly Miricioiu (Horatio a Camilla, jeho děti), Marcus Jerome (Curiatio, albanský válečník) ad., zpívá Geoffrey Mitchell Choir, sbormistr Geoffry Mitchell, hraje Philharmonia Orchestra, řídí David Parry.

Vysíláme 11. října v 16:00 na D-dur.

Spustit audio