Smetanův epilog

30. březen 2014

V programové řadě CD Laser navážeme na čtyřdílný cyklus věnovaný všem osmi dokončeným operám Bedřicha Smetany ještě jedním, volně souvisejícím pořadem, který představí pozdní díla skladatele a mezi nimi i fragment opery Viola.

Pořad Smetanův epilog vysíláme v neděli 30. března ve 21 hodin.

Po čtyři březnové nedělní večery provázela posluchače stanice Český rozhlas Vltava operní tvorba Bedřicha Smetany. Nahlédli jsme do všech jeho dokončených oper. Poslední v řadě - Čertova stěna už náleží do závěrečného období skladatelova života.

Jak známo, Smetanu v padesáti letech potkal smutný osud v podobě hluchoty a stále se zhoršující choroby, jejíž opravdu přesná diagnóza není navzdory řadě i generalizovaných soudů na vědecké bázi stále uspokojivě uzavřena. V podmínkách, kdy by se u mnohého člověka očekávala rezignace, zkomponoval však Bedřich Smetana právě v posledním desetiletí života svá nejzralejší díla, z nichž mnohá překročila svou dobu a dávají nahlédnout, kudy dále by se asi Smetanova tvorba ubírala.

Trvalo to dlouhou řadu let (a v lecčems tyto názory přetrvávají dodnes), než mnoho lidí z laických, ale i hudebních kruhů přestalo považovat některá Smetanova díla z posledního pětiletí jeho života, tedy z let osmdesátých předminulého století, za výtvory šílence. Stačí se zaposlouchat do mnohých z nich - zvláště v souvislosti s tvorbou jeho dnes naopak uznávaných následovníků ve světě.

Při pozorném a zcela nezaujatém poslechu skladeb pěti posledních let Smetanova života zjišťujeme, že jméno tohoto zakladatele naší novodobé národní hudby není symbolem pouze Prodané nevěsty, Mé vlasti a dalších jeho nejpopulárnějších děl, ale i počátků novodobých kompozičních tendencí, jež se více než díla blízkých Smetanových českých současníků a následovníků vztahují k progresivním projevům světových protagonistů přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Velkým handicapem některých těchto Smetanových děl je jejich torzovitost a nedotaženost, jež už osud Smetanovi neumožnil řešit. Konkrétně se jedná o část zamýšlené suity Pražský karneval a o třistapětašedesátitaktové torzo opery Viola na námět Shakespearova Večera tříkrálového. Obě díla, ale i další skladby Smetanova posledního pětiletí v našem pořadu Smetanův epilog zazní.

Nejedná se o splácení dluhu - k tomu by bylo zapotřebí mnohem více účinných a přesvědčujících počinů. Snahou je pouhé upozornění, dobře míněná výzva k poslechu těchto děl. A v neposlední řadě vyjádření naši úcty a obdivu k člověku, který dokázal navzdory své nemoci a mnoha životním utrpení vytvořit hodnoty, jež daleko překračují malé domácí teritorium.

Spustit audio

Více z pořadu