Vladimíra Lukařová

hudební dramaturgyně
Je zodpovědná za obsah a kvalitu vážnohudebního vysílání stanice Vltava. Připravuje a moderuje vysílací bloky digitální stanice D-dur.
Vladimíra Lukařová

Do roku 2008 připravovala na stanici Vltava jako hudební redaktorka programy v cyklech Liturgický rok, Duchovní hudba a Musica antiqua. Duchovní hudbou se zabývala rovněž ve svátečních pořadech, jako byly Biblické postavy v Händelových oratoriích či Velkopáteční večer. Na soutěži Prix Radio Bohemia 1996 získala Cenu Českého hudebního fondu za pořad „Jak se natáčejí varhany a gregoriánský chorál“. V roce 2008 jí Masarykova akademie umění udělila Evropskou cenu Rudolfa II. za soustavnou popularizaci české a světové duchovní hudby.

Od roku 1995 se v rozhlase věnuje i nehudebním tématům – dějinám židovské kultury, judaismu a historii antisemitismu a období holocaustu. K nejvýznamnějším projektům patřily čtyřhodinový přímý přenos z Pinkasovy synagogy v Praze „Každý člověk má své jméno“, za který získala v mezinárodní rozhlasové soutěži REPORT 1999 Hlavní cenu, a v roce 2008 Páteční večer s titulem „Norimberský proces“. Za cyklus „Synagogy Čech, Moravy a Slezska“ získala v roce 2009 první cenu v soutěži Média na pomoc památkám. Stanice Vltava jej už od roku 2006 každoročně vysílá ke Dni památky obětí holocaustu.

Po svém odchodu z rozhlasu v roce 2009 spolupracovala na cyklu Da capo o duchovní hudbě, na Pátečních večerech, Víkendové příloze a dalších pořadech. V roce 2013 se do Českého rozhlasu vrátila. Nyní na stanici Vltava působí jako dramaturgyně hudební prvovýroby klasické hudby. Dále vybírá a moderuje vysílání stanice D-dur, spolupracuje při přípravě hudebních pořadů o duchovní hudbě, příležitostně moderuje přímé přenosy koncertů.