Zvukový happening 100 metronomů - záznam koncertu

11. září 2012

V úterý 11. září od 19:00 zazněla v historických garážích Českého rozhlasu skladba maďarského avantgardisty György Ligetiho Poème Symphonique pro 100 metronomů v podání Orchestru Berg. Koncert jsme přenášeli živě na webu Vltavy a v tomto příspěvku si můžete přehrát celý video záznam.

Symfonická báseň pro 100 metronomů se jmenuje konceptuální skladba, kterou přední představitel hudební moderny 2. poloviny 20. století György Ligeti vytvořil v roce 1962 a lze ji pokládat za vynikající příklad modernistické estetiky: v nápadu a jeho strukturaci se spojuje svoboda, hravost, provokace i myšlenková hloubka. Realizovat tento koncept není úplně jednoduché a čím dále od času jeho vzniku je to složitější – Ligeti jej mínil pro mechanické metronomy, které dnes už většinou nahrazují jejich digitální nástupci, a už samo obstarání takového množství metronomů je oříškem.


V české premiéře kompozici představil Orchestr Berg 9. května 2011 v rámci komponovaného hudebně-pohybového koncertu na Nové scéně – uvedl ji v osmiminutové verzi, tři dny po sobě, a velký úspěch a ohlas, s nímž se tato akce setkala, vedl k jejímu zopakování (které se uskuteční 18. a 19. září) a rozšíření o dva samostatné happeningy, na nichž dostává příležitost Ligetiho symfonická báseň v delší – cca půlhodinové verzi.
První happening proběhl v neděli 2. září na Piazettě Nové scény, druhý rozezvučil tikotem dvou stovek metronomů prostor garáží Českého rozhlasu v úterý 11. září v 19 hodin. Dvě stě metronomů je bonus Orchestru Berg, s kreativitou inspirovanou ideou Ligetiho nápadu „stereo“ verze konceptu. Ačkoliv účinkujícími jsou „neživé“ předměty, projekt je společným dílem cca dvou stovek účastníků a jejich vstupní energie mu dodává živost a jedinečnost: metronomy zapůjčili jednotlivci, které Berg oslovil nebo kteří se o chystané akci dozvěděli, a několik desítek dobrovolníků se podílí na jejich spuštění na začátku celé akce.

Každé provedení Ligetiho Symfonické báseň pro 100 metronomů je jiné a unikátní – a je to dílo, které funguje a směrem k posluchači komunikuje ne-li pouze, tak především v přítomném čase jeho realizace. Být při tom: to je to, co je důležité.

autoři: wd , Český rozhlas Vltava

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...