Zvukový happening 100 metronomů - záznam koncertu

11. září 2012

V úterý 11. září od 19:00 zazněla v historických garážích Českého rozhlasu skladba maďarského avantgardisty György Ligetiho Poème Symphonique pro 100 metronomů v podání Orchestru Berg. Koncert jsme přenášeli živě na webu Vltavy a v tomto příspěvku si můžete přehrát celý video záznam.

Symfonická báseň pro 100 metronomů se jmenuje konceptuální skladba, kterou přední představitel hudební moderny 2. poloviny 20. století György Ligeti vytvořil v roce 1962 a lze ji pokládat za vynikající příklad modernistické estetiky: v nápadu a jeho strukturaci se spojuje svoboda, hravost, provokace i myšlenková hloubka. Realizovat tento koncept není úplně jednoduché a čím dále od času jeho vzniku je to složitější – Ligeti jej mínil pro mechanické metronomy, které dnes už většinou nahrazují jejich digitální nástupci, a už samo obstarání takového množství metronomů je oříškem.


V české premiéře kompozici představil Orchestr Berg 9. května 2011 v rámci komponovaného hudebně-pohybového koncertu na Nové scéně – uvedl ji v osmiminutové verzi, tři dny po sobě, a velký úspěch a ohlas, s nímž se tato akce setkala, vedl k jejímu zopakování (které se uskuteční 18. a 19. září) a rozšíření o dva samostatné happeningy, na nichž dostává příležitost Ligetiho symfonická báseň v delší – cca půlhodinové verzi.
První happening proběhl v neděli 2. září na Piazettě Nové scény, druhý rozezvučil tikotem dvou stovek metronomů prostor garáží Českého rozhlasu v úterý 11. září v 19 hodin. Dvě stě metronomů je bonus Orchestru Berg, s kreativitou inspirovanou ideou Ligetiho nápadu „stereo“ verze konceptu. Ačkoliv účinkujícími jsou „neživé“ předměty, projekt je společným dílem cca dvou stovek účastníků a jejich vstupní energie mu dodává živost a jedinečnost: metronomy zapůjčili jednotlivci, které Berg oslovil nebo kteří se o chystané akci dozvěděli, a několik desítek dobrovolníků se podílí na jejich spuštění na začátku celé akce.

Každé provedení Ligetiho Symfonické báseň pro 100 metronomů je jiné a unikátní – a je to dílo, které funguje a směrem k posluchači komunikuje ne-li pouze, tak především v přítomném čase jeho realizace. Být při tom: to je to, co je důležité.

autoři: wd , Český rozhlas Vltava