100 let Ilji Hurníka s Janou Vašatovou

20. listopad 2022

25.11. 2022 uplyne 100 let od narození Ilji Hurníka. Jana Vašatová vybirá z rozhlasových pořadů, na nichž se podílel.

Stanice Český rozhlas D-dur připomene 26.11. člověka a umělce, kterého jsme si všichni vážili a obdivovali jeho renesanční osobnost, vstupující v rámci českého kulturního života suverénně a profesionálně do celé řady oblastí.  Je to Ilja Hurník, od jehož narození uplynulo 25. listopadu 2022 přesně 100 let. Umělec, který zemřel 7. září 2013, patřil k osobnostem, jejichž tvůrčí přínos je patrný v tolika oblastech, že můžeme jenom těžko postavit jednu z nich na první místo: skladatel, klavírista, spisovatel, dramatik, pedagog a hudební popularizátor se v něm vzácně doplňovali a jedna činnost dotvářela druhou; podobně jsou v jeho skladbách zastoupeny takřka všechny hudební žánry – od dětských klavírních drobností přes písně a sbory, skladby komorní a pohádkové melodramy až po kantáty, balety, opery a symfonii atd. Za svou práci získal Ilja Hurník řadu čestných titulů, poct a ocenění, mj. čestný doktorát na Ostravské univerzitě, Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby, Komenského medaili Ministerstva školství a Zlatou cenu za přínos české hudbě, kterou Hurníkovi udělil Ochranný svaz autorský. Byl i nositelem Medaile Za zásluhy Prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Jméno Ilji Hurníka nesou také dvě školy – v Praze a Opavě; a dokonce i jeden z asteroidů. 

Koncert vítězů Concerto Bohemia 2012 - Ilja Hurník

V celé Hurníkově tvorbě se projevuje mistrovský cit pro zhudebňované slovo, pro půvabnou a vtipnou zkratku v tvorbě pro děti také pro poesii dětského světa, aniž by cokoliv slevil ze svých skladatelských nároků a zásad. Na toto téma vždy prohlašoval: „Ke skladbám pro děti se obracím tehdy, kdy skončím práci na velké formě. Na písničce není co pracovat, ta se musí snést na papír naráz, ne jako kapka potu, ale rosy." Uslyšíme ukázku z jeho Slezských písniček a v návaznosti na ně úvodní kapitolu z Hurníkovy knížky Dětství ve Slezsku, odkud pocházel. Teprve v roce 1938 se při záběru Sudet rodina přestěhovala do Prahy, kde se stal v klavíru žákem legendárního Viléma Kurze a ve skladbě neméně legendárního Vítězslava Nováka.

Na oba profesor Hurník vzpomínal v rozhlase a tyto pořady si také poslechneme, stejně jako jeho krátkou relaci, věnovanou Claude Debussymu, autorovi, se kterým byl – podobně jako s Janáčkem – jako interpret přímo osudově spjatý. Nahrávky klavírních děl těchto autorů si také připomeneme. Z Hurníkovy vlastní skladatelské dílny zazní cyklus na biblické texty Verba sancta, a Etudy pro čtyři ruce, které natočil se svou paní, rovněž klavíristkou Janou Hurníkovou. Vrátíme se také do roku 2012, kdy slavil Ilja Hurník 90. narozeniny a při té příležitosti přijal pozvání Pavla Ryjáčka do pořadu Telefonotéka. Na závěr se hudebně obloukem opět vrátíme do Slezska – část z Hurníkova baletu Ondráš zahraje Česká filharmonie s Karlem Ančerlem.

Spustit audio