Bernstein jubilant

17. leden 2018

Leonard Bernstein by se letos dožil sta let. Petr Veber se těší  na to, jak si ho v Česku budeme intenzivně připomínat. Máme s ním spojeno několik „nej“.

Na Pražském jaru 1946, na prvním ročníku nového poválečného mezinárodního hudebního festivalu, hostoval Bernstein v roli pianisty a dirigenta - a byl to jeho zámořský debut. Do Prahy cestoval ještě v roce 1947. Pak přijel na Pražské jaro až v roce 1990 a dirigoval Beethovenovu Devátou. Nezapomenutelný závěr prvního svobodného ročníku festivalu po čtyřech desetiletích komunistického režimu. Bylo to jeho poslední vystoupení za mořem. Pražský filharmonický sbor s ním měl na podzim spoluúčinkovat při provedeních Deváté v několika evropských velkoměstech. V říjnu však Bernstein v New Yorku zemřel.

Z jeho skladatelského díla vyčnívá muzikál West Side Story, jeden z milníků hudební kultury 20. století. Jako skladatel zasáhl však do většiny oborů. Hranice mezi klasickou a zábavnou hudbou boří v grandiózním scénickém díle s názvem Mše. A oblíbené jsou Bernsteinovy Chichesterské žalmy, kouzelná vokálně-instrumentální skladba s nádherným sólem chlapeckého sopránu. Právě ty připravili Pražští symfonikové do programu koncertu na 17. ledna.

Haydnovo Stvoření

A na co se rozhodně lze ještě v těchto dnech těšit, je provedení Haydnova oratoria Stvoření Pražskou komorní filharmonií, sborem a sólisty, připravené na 20. ledna. V kolika dnech byl svět stvořen, jestli v šesti, nebo v sedmi, Haydn neřešil. Podle vzoru nalezeného v biblických oratoriích Georga Friedricha Händela je jeho dílo rozděleno na tři části. V první jsou zachyceny první čtyři dny stvoření, v další pátý a šestý den a v poslední stvoření člověka. Kompozičně Haydn navázal na barokní tradice vokální tvorby, v harmonii a zvukových barvách využil ovšem už plně vše, co se vyvinulo v hudební řeči vídeňského klasicismu, a zároveň v mnohém ukázal i daleko dopředu. Stvoření - a také oratorium Roční doby - komponoval pod dojmem dlouhých pobytů v Londýně.

V oratoriu Stvoření od premiéry až doposud vzbuzuje zvláštní pozornost a respekt rozsáhlá instrumentální předehra, která nápaditě a novátorsky vystihuje na samém počátku nálady, které by mohly patřit k prvotnímu „chaosu“, stavu ještě před stvořením. Haydn napsal dílo primárně epické, ne dramatické, které směřuje až díkůvzdání – chvalozpěvu s textem Zpívejte Hospodinu všemi hlasy. Mozart a Beethoven po sobě nezanechali v ryze oratorním žánru nic nadprůměrného. Haydn je výjimkou, jeho dvě velká díla tvoří zcela jistě klasicistní protějšky nejlepším dílům Händelovým.

Čtěte takéJakub Hrůša před 10 lety o Stvoření

autor: Petr Veber
Spustit audio