Brittenovo Válečné Requiem

13. únor 2023

Veledílo anglické hudby 20. století vysíláme ke Světovému dni rádia a k výročí zahájení Ruské agrese na Ukrajinu na D-dur 13.2. a 24.2. 

Během Druhé světové války zničily bomby gotickou katedrálu ve městě Coventry. V roce 1962 byla dokončena její obnova a skladatel Benjamin Britten k jejímu otevření napsal monumentální dílo: Válečné requiem. Dílo vychází z kodifikovaného latinského textu mše za zemřelé, ten je však proložen verši Wilfreda Owena, britského důstojníka, který skládal básně přímo v zákopech 1. světové války.

Benjamina Brittena vnímáme jako skladatele, který vrátil do hudební estetiky 20. století melodiku. V Requiem se ale ukazuje i jako velký architekt monumentálních celků vystavěných ze silných témat, často zarámovaných do opojné barevnosti. Provozovací aparát je srovnatelný s kolosy Mahlerovými či se Schönbergovýmí Písněmi z Gurre. Velký orchestr, komorní soubory rozestavěné v prostoru, sólisté, sbor a chlapecký sbor.

Dílo vyznívá jeko velký pacifistický manifest apelující na posluchače silným textem a nádhernou hudbou.

Na D-dur vysíláme v pondělí 13.2. ve 21:04 a 24.2. ve stejný čas pod taktovkou sira Simona Rattlea. 

Spustit audio