Den s Benjaminem Brittenem

22. listopad 2013

Sté výročí narození Benjamina Brittena (1913-1976), ve 20. století britského skladatele číslo jedna, připomíná stanice Vltava v pátek 22. listopadu celodenní pozorností jeho hudbě. A o den později ještě vysíláním jedné z jeho oper - historického námořnického příběhu s názvem Billy Budd.

Britten se narodil v Lowestoftu na východním pobřeží Anglie a většinu života prožil jen o několik desítek kilometrů jižněji, v rybářském městečku Aldeburgh. Právě tam, na pobřeží Severního moře, lze umístit děj jeho první, originální a trvale velmi úspěšné opery Peter Grimes, tragického příběhu samorostlého rybáře a jeho střetu s místní komunitou.

03007756.jpeg

Britten měl celoživotní profesní i intimní vztah s tenoristou Peterem Pearsem. Jako pianista s ním koncertoval a napsal pro něj nejen písňové cykly, ale několik hlavních tenorových operních partů, včetně titulní role Petera Grimese. Ostatně nadace spravující a rozvíjející jejich bohatý umělecký odkaz, k němuž patří nejen již uzavřené hudební dílo, ale také jimi založený mezinárodní festival Aldeburgh Music, vzdělávací programy i komplex budov s koncertní síní v nedaleké obci Snape, nese jméno obou hudebníků.

Benjamina Brittena vnímáme jako syntetika moderny a tradic, výrazného melodika a umělce s velkou zvukovou představivostí, dotýkajícího se závažných témat a přesvědčeného o tom, že umění musí být užitečné. Britten plně patří mezi skutečné klasiky hudby 20. století. Podobně jako Prokofjev, Šostakovič, Bartók, Stravinskij, Honegger, Hindemith či z našich Janáček nebo Martinů.

03007750.jpeg

Byl novátorem, ale nepatřil do okruhu těch, kteří užívali racionální a uměle konstruované kompoziční principy. Působí svou hudbou proto převážně emocionálně a pozitivně. Aniž by byl eklektikem, nalezl vlastní syntézu nového a tradičního, moderního a srozumitelného; nerezignoval na soudobé postupy, ale nevyhýbal se melodii a příjemným harmoniím, jeho hudba vyjadřuje a vzbuzuje bohaté emoce, je v ní spontaneita a jedinečná invence. Byl mistrem vokální linky a hudební poezie. A jeho opery - a napsal jich víc než deset - ani trochu nepostrádají vysoce přesvědčivý dramatismus.

Nová nahrávka jeho nástrojových koncertů se objeví v pořadu Rondo, mnohé skladby zazní v Matiné i v Hudební galerii a objeví se i v Pasticciu, Pauze, Euphonii a večerní Komorní hudbě. Brittenovi a krajině na břehu moře ve východní Anglii, kde žil, bude věnována už ve středu 20. listopadu hudební reportáž ve večerním čase v pořadu Akademie.

Spustit audio