Den s Pražskou komorní filharmonií

25. září 2014

Pražská komorní filharmonie vznikla pět let po listopadové revoluci. O dva roky později se stala jednou z prvních obecně prospěšných společností. Podzimní dvacáté výročí tělesa, které se se svým tehdejším zakladatelem a šéfem Jiřím Bělohlávkem strmě dostalo na špici tuzemského interpretačního umění a zůstává tam nadále (dnes s názvem PKF-Prague Philharmonia), se stalo pro stanici Vltava inspirací pro "Den s PKF".

Vysíláme 29. září 2014.

Během tohoto dne, ale i v dalších dnech, zazní ve vysílání větší množství nahrávek tohoto orchestru. A bude se o něm mimo jiné hovořit i v pořadu Mozaika. Hlavním hudebním programem je pondělní večerní Koncertní sezóna, sestavená tentokrát ze snímků pořízených v uplynulých letech na koncertech PKF v Rudolfinu. V záznamu z roku 1995 zazní Beethovenova Sedmá symfonie, na živé nahrávce z roku 2006 to budou Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr se sólistou Janem Páleníčkem a na snímku ze stejného roku pak Šostakovičova 14. symfonie - komorně koncipované dílo s vokální složkou. Jde o koncerty s Jiřím Bělohlávkem a Jakubem Hrůšou.

Těleso vzniklo v situaci, kdy byl po rezignaci na vedení České filharmonie zrovna "volný" Jiří Bělohlávek, v situaci, kdy zároveň skupina mladých hudebníků hledala možnost, jak společně pokračovat v započaté umělecké práci.

Jiří Bělohlávek

Hráli spolu v mezinárodním tělese, Mládežnickém orchestru Gustava Mahlera vedeném Claudiem Abbadem - a velice se jim to líbilo. Rozhodli se, že založí doma vlastní orchestr. O rok později, v létě 1992, měli první letní soustředění. Byl u toho tehdy i houslista a student dirigování Tomáš Hanus, brněnský žák Jiřího Bělohlávka. Když svého učitele jednou přivedl, přeskočila jiskra. Dirigent viděl dychtivé muzikanty, kteří mu dávali najevo, že po nich může požadovat takřka nemožné, protože chtějí být nejlepší - a věří, že právě s ním opravdu budou. Jiří Bělohlávek, zklamaný z České filharmonie, našel souznění, touhu po profesionalitě, ochotu pracovat.... Pojmenovali se Nový český komorní orchestr a absolvovali pod jeho vedením i pod taktovkou Tomáše Hanuse první koncerty.

Pak se naskytla kýžená možnost zajištěné existence, a to při Armádním uměleckém souboru. Po konkurzu na členy se Pražská komorní filharmonie, umělecký sen mladých hudebníků, stala v roce 1994 skutečností. Nový orchestr měl předpremiérový koncert na Žofíně, předpremiérový koncert ve Vladislavském sále - a 17. listopadu premiéru ve Španělském sále.

Objev roku tuzemského hudebního dění byl na světě. O rok později byl však Umělecký soubor Ministerstva obrany zrušen a orchestr se ocitl na dlažbě. Až po měsících nejistoty se v roce 1996 stala PKF obecně prospěšnou společností. Sen byl zachráněn. Po pevním desetiletí pak Jiřího Bělohlávka vystřídal Švýcar Kaspar Zehnder a po něm se stal šéfdirigentem Bělohlávkův žák Jakub Hrůša.


PROGRAM:

5.45
Partitury
W. A. Mozart: Árie z 1. dějství opery La clemenza di Tito. -Recitativ a árie z 2. dějství opery Don Giovanni. - Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana - Romance. - Georges Bizet: Habanera, duet a závěrečná scéna 1. a 4. dějství opery Carmen.
Zpívají Dagmar Pecková a Valentin Prolat. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

14.43
W. A. Mozart:
Symfonie č. 31 D dur K 297 K 300a
Pařížská. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jakub Hrůša.

20.00
Koncertní sezona
Hraje Pražská komorní filharmonie. Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92 (49 min). Dirigent Jiří Bělohlávek. Záznam z Rudolfina z 30. 10. 1995. - P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr (18 min). Sólista Jan Páleníček, dirigent Jakub Hrůša. Záznam z Rudolfina z 19. 8. 2006. - Dmitrij Šostakovič: Symfonie pro soprán, bas, smyčce a bicí nástroje č. 14 (51 min). Zpívají Gabriela Palikrucheva a Marc-Olivier Oetterli, dirigent Jakub Hrůša. Záznam z Rudolfina z 11. 12. 2006.
Připravil Petr Veber.

23.15
Hudební fórum
Luboš Fišer: Serenády pro Salzburg (17 min). Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jakub Hrůša. - Jonathan Harvey: Jubilus for viola and chamber ensemble (12 min). Hrají Christopher Desjardins a Prague Modern, řídí Michel Swierczewski. - R. Z. Novák: Music 4 U (15 min). Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Tomáš Hanus.

autor: Petr Veber
Spustit audio