Den vítězství s ukrajinskou hudbou

1. květen 2022

Nedělní večer s hudbou ukrajinských skladatelů. S Petrem Kalinou hovoří Simona Kostrhunová. Poslouchejte 8. května od 20:00.

Nedělní večer jsme tentokrát věnovali seznámení s ukrajinskou klasickou hudbou, s jejími vybranými představiteli v rozsáhlém časovém období od 19. století až po současnost. Naše pozvání do studia Českého rozhlasu přijal ukrajinista a hudební vědec Petr Kalina, který nám pro ukrajinský večer také zapůjčil své hudební nahrávky. Díky němu jsme pronikli do poznání tvorby autorů východní i západní části Ukrajiny a také pro nás osvětlil kulturně politické aspekty jednotlivých částí této rozsáhlé země.

Zásadní osobností, jež pozvedla ukrajinskou klasickou hudbu na její vysokou úroveň, je podle Kaliny autor mnoha uměleckých hudebních profesí Mykola Lysenko. Jeho tvorbu jsme přiblížili například ukázkami z obsáhlého souboru vokálně instrumentálních skladeb na slova ukrajinského básníka Tarase Ševčenka nebo ukázkou z jeho hudebně dramatické tvorby či z oblasti klavírní literatury. Lysenkovy hudební aktivity měly vliv na řadu nastupujících mladých umělců, kteří jeho odkaz následovali. Těmi nejznámějšími byli například Kyrylo Stecenko a Mykola Leontovyč. Z jejich tvorby jsme vybírali především díla duchovního charakteru.

Představitele západní části země, kteří emancipovali ukrajinskou hudební kulturu, zastupovali v Kalinově hudebním výběru osobnosti jako Stanislav Ljudkevyč, Vasyl Barvinskij, Nestor Nyžankivski, Mykola Kolesa a nedávno zesnulý Myroslav Skoryk. Ten byl v posledních desetiletích nejviditelnějším a také nejhranějším západoukrajinským autorem. Závěr večera pak patřil tvorbě současného žijícího autora Valentina Silvestrova. Většina hudebních ukázek, které v pořadu zazní, patří ke skutečným interpretačním skvostům ukrajinských interpretů či hudebních těles a sborů.

Petr Kalina

Petr Kalina je absolvent hudební vědy a ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době působí jako odborný asistent. Z ukrajinského jazyka překládá prózu i poezii a je členem předsednictva České asociace ukrajinistů. Jako hudební vědec reflektuje aspekty hudby slovanských národů. Výrazně se podílel na české popularizaci děl ukrajinských autorů 19. a 20. století. V roce 2015 byl jmenován akademikem Mezinárodní literárně-umělecké akademie Ukrajiny.

Spustit audio