Evangelíci připomínají dvacet let pádu totality ve střední Evropě

14. říjen 2009

Pěvecké sbory Českobratrské církve evangelické ze Zlína, Brna-Židenic a Jablonce nad Nisou se na neděli 18. října spojily k účinkování při dopolední bohoslužbě, v pražském protestantském kostele U Salvátora součásti oslav dvacátého výročí pádu totalitních režimů. Pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze a za spoluúčinkování varhanice Ester Moravetzové nastudovaly hudbu německého autora Sigfrida Karg-Elerta, lotyšského skladatele Richardse Dubry a polského tvůrce Jana Janci.

Své písničky z doby před dvaceti lety k této příležitosti také oživila křesťanská skupina Ejhle, která v 80. letech vystupovala v evangelických sborech a na folkových festivalech. Výraznou částí jejího repertoáru byl cyklus zhudebněných básní Bohuslava Reynka, ale také spirituály a další převzaté skladby s českými texty. Některé písně nyní žijí prostřednictvím evangelického zpěvníku Svítá dodnes.

Bohoslužba uzavírá několikadenní program, k němuž se do Prahy sjeli zástupci více než deseti křesťanských církví ze sedmi středoevropských zemí. Na sobotu 17. října připravili happening na německém velvyslanectví, spojený s projekcí dokumentárního filmu o exodu východních Němců přes zeď tehdy ještě západoněmecké ambasády na podzim roku 1989.

01016999.jpeg

"Období totality bylo v naší části Evropy jevištěm, na němž se odehrávaly tragédie a na kterém současně hledali svou cestu jednotlivci i skupiny a společenství, jimž byla blízká témata spravedlnosti a svobody," řekl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. V církevních řadách byly podle něj výrazné postavy, které v té době uměly upozornit na nebezpečí, i jedinci, kteří pokušení podlehli a s režimem se zapletli.

Setkání, doplněné vzpomínkovým pochodem Prahou, má sumarizovat zážitky z různých koutů Evropy a ukázat způsob, jak žít, aby se tendence k totalitě, která chce člověka zotročit, nevracely. "Jde o rozhovor a setkání těch, kteří v období totality žili, a těch, kteří se snažili kráčet s nimi a totalitu kořenili ve svobodě svým přemýšlením o svobodě," uvedl Ruml k setkání s německými křesťany.

autor: Petr Veber
Spustit audio