Faustovo prokletí z Litomyšle

Hector Berlioz na pohlednici

Ve středu 3. července ve 20:00 vysíláme na D-dur záznam Berliozovy monumentální dramatické legendy. Dílo trvá tři a půl hodiny a s Faustem se podíváme až do pekla.

Titulní strana

Koncertní provedení dramatické legendy pro sóla, dětský a smíšený sbor a velký orchestr op. 24

Markéta - Isabelle Cals
Faust - Jean-Noël Briend
Mefisto - Pierre-Yves Pruvot
Brander - Martin Gurbaľ
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Sbormistr Jakub Klecker

Český filharmonický sbor Brno - Czech Philharmonic Choir Brno
Sbormistr Petr Fiala

Ve zbývejícím čase do půlnoci vysíláme rozhlasové snímky z minulých ročníků Smetanovy Litomyšle.

Na hudební stanici D-dur 3. července ve 20:00