Historie vánočních koled

12. prosinec 2023

Celý rok se těšíte, až si je konečně pustíte? Nebo trpíte při každém tónu? Ať tak či onak, vánoční koledy patří k adventu a oslavě Vánoc tak jako tak jako vůně františků, cukroví a svařené víno. Termín vánoční koledy používáme obecně téměř pro všechny písně a melodie spojené s vánočními svátky. Ale už asi tušíte, že tak jednoduché to není.

Na samém počátku byla hudba napojená na rituální a náboženské ceremonie, někdy byla dokonce bránou do transcendentálního světa. Z dlouhodobého hlediska se v nás zakořenila hudba chrámová. Kostelem to ale neskončilo. Zpěv a hudba prostupovaly životem člověka jak v rámci denního cyklu, tak v průběhu roku kalendářního a při nejrůznějších příležitostech. Zpívalo se na poli, bez hudební produkce se neobešly volby konšelů, vojenské přehlídky, zakládání staveb bylo doprovázeno bubnováním nebo troubením. K tomu připočtěme tancovačky a posvícení. Ne náhodou pochází české slovo kantor z latiny, kde cantare znamená zpívat. Kantor musel kromě zpěvu ovládat i hru minimálně na dva hudební nástroje.

První zmínky o vánočních písních pocházejí z 11. století. Křesťanské koledy pak pocházejí ze století 13. Církev koledování jako takové nejdříve zakazovala pod přísnými tresty, nicméně později tento zvyk převzala a pozměnila. Známá píseň Narodil se Kristus Pán má své počátky také už ve 13. století, mezi lid se ale rozšířila o něco později díky kancionálům.

Noty (ilustrační foto)


Kde se vzaly koledy?
Vznik koled není zcela jasný. Nejčastěji se uvádí původ v latinském spojení Calendae Januariae (kalendy). Byly to dny, kdy staří Římané prožívali oslavy zimního slunovratu. Koledování na našem území bylo hojně rozšířené ve 14. století. Řada koledníků viděla v této tradici možnost, jak si přivydělat, zlepšit své životní podmínky. Původně bylo slovo koleda spojené s koledováním, a to nejen ve vánočním období, ale i na Velikonoce nebo o svátku Tří králů. Koledníci nebyli potulní žebráci vymáhající si dar svou činností, byli to nositelé Božího požehnání. Na Štědrý večer chodili koledovat kněží. Koledy se zpívaly jako místně známé, často jednoduché melodie. Doprovázeny byly na přenosné nástroje, jako jsou housle, dudy, píšťaly, přenosný cimbálek, harfičky apod. Ve 20. století získaly na popularitě melodické písně, které opěvují zimní čas a vánoční období. Jako koledy jsou ale označovány mylně.

Vánoční koledování se odehrávalo v období od Štědrého večera do Nového roku. Účastnili se malé děti, kněží, zvoníci, kostelní funkcionáři. Koledování často přešlo v masovou zábavu v podobě průvodů masek. Toto veselí skončilo s nástupem husitství, i když ne plošně. Na našem území ke koledování patřilo pastýřské vytrubování. Pastýř ovládal hudební nástroj, pastýřskou troubu nebo i běžnou trubku ke svolávání dobytka do stáda. O Vánocích vytruboval bohatší melodie, které vyhrával každému svému hospodáři. Koledníci mívali v rukou i malé jesličky nebo ozdobené trnkové proutky, s nimiž koledník přál vše dobré. 

KoledyRybovka a ty další
Od 16. století se koledy masově rozšířily. Vznikaly i první zpěvníky. Ze 17. století je známá česká vánoční koleda Chtíc, aby spal od Adama Václava Michny z Otradovic. Za většinou vánočních koled stojí učitelé nebo varhaníci. Autorem koledy Já bych rád k Betlému je východočeský učitel. Další koledy jako Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny nebo Štědrej večer nastal pocházejí rovněž ze století 17. V období baroka vznikaly také vánoční mše. Nejznámější – Česká mše vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby – je symbolem českých Vánoce už více než dvě stě let. Podobně stará je vánoční píseň, kterou lidé mají možnost poslouchat ve více než 300 zemích. Vznikla vlastně z nouze a náhodou. Řeč je o písni Tichá noc, kterou mohli vůbec poprvé slyšet obyvatelé rakouského Oberndorfu v roce 1818. Anglická „koleda“ Hark! The Herald Angels Sing převzala svou melodii z Mendelssohnovy kantáty k oslavě vynálezu knihtisku.

Koleda ve vesmíru!
Zajímavou historii mají neméně slavné Rolničky. Píseň složil kolem roku 1850 americký učitel a jmenovala se Odkryté saně, tažené jedním koněm. Autor byl totiž slavným závodníkem na saních. Píseň v roce 1943 nazpíval Bing Grosby, a tím získala první fanoušky. Zajímavé prvenství má skladba v tom, že se jedná o vůbec první vánoční píseň zpívanou ve vesmíru.

Jakou vánoční koledu máte rádi vy a jaké zaznívají poté, co usednete ke štědrovečerní večeři? Podělte se s námi v komentářích na našem Facebooku.

 

Zdroj:


BRABCOVÁ-BAJGAROVÁ, Jitka: Koleda. In: FUKAČ, Jiří – MACEK, Petr (eds): Slovník české hudební kultury
FROLEC, Václav: Vánoce v české kultuře
LANGHAMMEROVÁ, Jiřina: Čtvero ročních dob v lidové tradici
ZÍBRT, Čeněk: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk

autor: Silvie Ulrichová
Spustit audio