Josef Mysliveček: Olimpiade

2. květen 2013

Opera o třech dějstvích na libreto Pietra Metastasia.

Clistene Johannes Chum, tenor
Aristea Simona Houda-Šaturová, soprán
Megacle Raffaella Milanesi, soprán
Licida Tehila Nini Goldstein, mezzosoprán
Argene Sophie Harmsen, mezzosoprán
Aminta Krystian Adam, tenor
Alcandro Helena Kaupová, soprán

02884881.jpeg

Strážci osudu
Alena Hellerová, soprán
Jan Mikušek, kontratenor
Václav Čížek, tenor
Tomáš Král, baryton


Hraje Collegium 1704
Dirigent Václav Luks

Záznam představení ve Stavovském divadle v Praze 6. května 2013.

OBSAH OPERY
podle inscenované úpravy

Zhruba před pětadvaceti lety se králi Kleisthénovi z řeckého Sikyónu narodily dvě děti: dcera Aristeia a syn Filinto. Věštba předpoví králi, že se ho Filinto jednou pokusí zabít, proto se Kleisthénes ve strachu o svůj život rozhodne syna zbavit. Králův důvěrník Alkandros dostane rozkaz malého prince odvézt na moře a utopit. Alkandrovi se však prince zželí a nemluvně předá neznámé ženě. Je to Aminta, důvěrnice krétského krále, který je bezdětný a malého chlapce přijme za svého. Tak se stane, že Filinto je vychován pod jménem Lýkidas jako krétský korunní princ.

1. dějství

Ráno před zahájením olympijských her přijíždí Lýkidas v doprovodu Aminty do Olympie, aby se zúčastnil her. Hlavní cenou pro vítěze má být Aristeia, krásná dcera krále Kleisthéna. Lýkidas ji miluje od okamžiku, kdy spatřil její portrét. Protože ale není v jeho silách hry vyhrát, Lýkidas do Olympie tajně přizve i svého nejlepšího přítele Mégakla, aby ho ve hrách zastoupil.
Krétská šlechtična Argénis potkává princeznu Aristeiu, která prchla z královského paláce, protože se nechce stát cenou pro vítěze her. Argénis se jí svěří se svými city k Lýkidovi. Ten ji nutí ke sňatku s Mégaklem. Šokovaná tímto příběhem, vypráví Aristeia Argéně, že před deseti lety jí otec, král Kleisthénes, zakázal vztah s Mégaklem. Její milý pak prchl ze země a od té doby princezna nepřestala na něj myslet.

Vtom přichází král Kleisthénes a nařizuje princezně, aby se vrátila do paláce. Sdělí jí, že dokonce i Lýkidas, krétský korunní princ, se her zúčastní, aby získal její ruku. Argénis je zoufalá.
Mégaklés se právě nechal zapsat ke hrám pod Lýkidovým jménem a dozvěděl se, že milovaná Aristeia má být cenou pro vítěze. Snaží se své city před Lýkidem skrýt. Na dotaz, co je příčinou jeho rozrušení, Mégaklés Lýkidovi odpoví, že je unaven po dlouhé cestě a potřebuje si odpočinout. Poté se setkává s Aristeiou, nenachází však odvahu princezně říci pravdu.

2. dějství

Olympijské hry právě skončily a Aristeia s Argénis napjatě čekají na vyhlášení výsledků. Alkandros přináší radostnou novinu, že vítězem je Lýkidas. Zanechány o samotě, obě ženy jsou zkroušené. Argénis obviní Amintu z účasti na Lýkidově podvodu. Aminta se ji snaží zabránit v tom, aby tuto skutečnost oznámila králi. Přirovnává sílu lidských emocí k rozbouřenému moři.
Kleisthénes ověnčí vítěznými vavříny Mégakla, přitom ale s pohnutím myslí na svého ztraceného syna. Mégaklés, jenž stále předstírá, že je Lýkidas, představí skutečného Lýkidase králi jako svého přítele Egista a požádá panovníka o svolení zanechat Aristeiu v přítelově péči, zatímco by sám odjel na Krétu oznámit otci radostnou novinu. Aristeia je nadšená, že se milovaný Mégakles má stát jejím manželem, avšak nechápe, proč se Mégakles vydává za Lýkidase.

Mégakles přesvědčí Lýkidase, že raději sám princezně vysvětlí okolnosti jejich podvodu. Aristeia si příběh vyslechne a rozrušením omdlévá. Mégaklés vyčká na Lýkidův návrat a požádá jej, aby princezně řekl, že musel narychlo odcestovat. Když se Aristeia dozvídá o Lýkidově pravé totožnosti, prokleje ho. Lýkidas se ji snaží dohnat, ale potká Argénis, která mu pohrozí vyzrazením intriky. Zoufalý Lýkidas se rozhodne vyhledat Mégakla, ale potkává Amintu, která mu sděluje, že viděla Mégakla skočit z útesu. Vtom přichází Alkandro se vzkazem pro Lýkida, že lest byla prozrazena a Lýkidas je navždy vykázán z Olympie. Lýkidas se jako šílený rozběhne s taseným mečem ke královskému paláci.

3. dějství

Mégaklés, jemuž se skokem z útesu nepodařilo zabít, se pokouší o sebevraždu znovu, ale Aminta mu v tom zabraňuje. Také Aristeia se chce zabít, avšak její ruku zadrží Argénis. Přichází Alkandros, aby jim oznámil, že Lýkidas se pokusil probodnout krále, byl však přemožen a odsouzen k smrti. Aristeia a Argénis se marně pokouší zastavit Mégakla, který se vydává do královského paláce, aby stál při svém příteli v jeho poslední hodině. Aristeia si uvědomuje, že Mégakla pravděpodobně ztratila navždy. Krétská důvěrnice Aminta přemítá, zda má raději uprchnout, nebo zůstat po boku svého pána.
Lýkidas má být obětován bohům, avšak Kleisthénes je zmaten svými otcovskými city, které k odsouzenému chová. Alkandros mu připomíná jeho povinnost a Kleisthénes zahajuje obětní rituál. Na poslední chvíli ale zasáhnou bozi a vykonání rozsudku zabrání. Na scénu vstoupí Argénis, která chce být obětována namísto Lýkida. Na krku má přívěsek, který jí kdysi věnoval Lýkidas na důkaz své lásky. Kleisthénes ve šperku poznává ten, který sám kdysi pověsil na krk svému synovi, dříve než jej nechal hodit do moře. Poznaná pravda způsobí, že se Lýkidův svět zhroutí.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka