Jubileum mistra violoncella Antonína Krafta

Antonín Kraft byl výraznou osobností interpretačního umění druhé poloviny 18. a prvních dvou desetiletí století 19. Měl přátelské osobní kontakty s J.Haydnem, W.A.Mozartem i L.v.Beethovenem, kteří ho často oslovovali, aby se stal interpretem prvního provedení jejich skladeb. Sám se i tvorbě věnoval a rozšířil tak repertoár violoncellového oboru o několik kompozic, často virtuózní náročnosti.

Antonín Kraft se narodil 30. prosince 1749 do rodiny sládka rokycanského pivovaru. Otec, který byl amatérským hudebníkem byl nepochybně i prvním pedagogem, který chlapci otevřel cestu do světa hudby. Antonín se ve svých dvaceti letech zapsal na univerzitní studia v Praze a po čase přesídlil do Vídně. Studium hry na violoncello pro něho mělo stále zásadnější význam. Roku 1778 se stal prvním violoncellistou proslulé Esterházyovské kapely, kterou vedl Joseph Haydn. Oba setrvali až do jejího rozpuštění v roce 1790. Měli velice přátelský vztah a vzájemně se ovlivňovali – Kraft inspiroval Haydna svým mimořádným uměním, Haydn naopak stimuloval Krafta k hledání dalších výrazových možností nástroje a také mu jako pedagog předával skladatelské zkušenosti.

Anton Kraft

Svůj druhý violoncellový koncert D dur z roku 1783 napsal pro Krafta. Stejně psal s vizí Kraftova provedení extrémně náročný violoncellový part ve svém Trojkoncertu také Ludwig van Beethoven. Důkazem hráčských kvalit českého violoncellisty bylo i jeho členství v proslulém Schuppanzighově kvartetu, které vzniklo na přelomu let 1804/5 a stalo se prvním interpretem několika smyčcových kvartetů L.van Beethovena.

V pořadu zazní ukázky novodobých provedení těch děl, která byla s Kraftovým interpretačním uměním spjata, ale i jeho vlastní tvorba, která čítá necelých dvacet dochovaných skladeb včetně dvou virtuózně koncipovaných violoncellových koncertů. Nelze opomenout ani pedagogickou činnost Antonína Krafta, který byl jmenován jako první pedagog violoncellového oboru na vídeňské konzervatoři Společnosti přátel hudby.

Vysíláme 28.12.2019 ve 20:00