Konzervatoř obnoví Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách

26. březen 2010

Pražská konzervatoř iniciovala obnovení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách – spolku, který stál před dvěma stoletími u jejího vzniku. Zakládací listina má být nyní podepsána na první valné hromadě 1. května 2010 v Pálffyovském paláci na Malé Straně.

V rámci oslav trvání školy, rozvržených na tři roky, vystoupil orchestr konzervatoře 23. března v zaplněné Dvořákově síni Rudolfina na slavnostním koncertě. Za dirigentským pultem se vystřídali pedagožka Miriam Němcová a student Marek Šedivý, sólistou Chopinova 2. klavírního koncertu byl Lukáš Klánský. Dále zazněla Dvořákova Novosvětská symfonie a symfonická báseň V Tatrách Vítězslava Nováka. Mezi hosty usedli potomci více než dvaceti šlechtických rodů – zakladatelů spolku. Oslavy konzervatoře jsou zařazeny mezi světová výročí UNESCO.

Rok 2010 je dvoustým jubileem ustanovení Jednoty pro zvelební hudby v Čechách, společnosti hudbymilovných šlechticů, která nejstarší školu svého druhu v rakouském mocnářství a ve střední Evropě založila, spravovala a po více než sto let také financovala. Prvnímu zasedání 31. března 1810 předcházela už o rok dříve výzva, která měla za cíl podpořit výuku hudebních talentů tak, aby se mohl z mladých muzikantů sestavit školený orchestr. První veřejný koncert konzervatorního orchestru se konal už čtyři roky po vzniku školy. Za vrcholné období se považuje doba, kdy v jejím čele stál Antonín Dvořák.

Podle ředitele konzervatoře Pavla Trojana šlo v roce 1810 o unikátní soukromou iniciativu jasnozřivých a odvážných osobností z řad šlechticů a později i průmyslníků, o plod zemského patriotismu, zprvu spolek německý, pak německo-český. Rozpustil se na konci roku 1918 s rozpadem rakousko-uherské monarchie. Myšlenka obnovit tuto platformu počítá nyní s účasti nejen šlechticů, ale i dalších lidí z okruhu milovníků hudby a umění.

Cyklus oslav vyvrcholí v roce 2011, kdy uplyne 200 let od zahájení výuky na pražské konzervatoři. Na tento rok se připravuje řada významných akcí včetně velké výstavy, koncertů a divadelních představení, a to ve spolupráci s Českým muzeem hudby, s Českou filharmonií a s Národním divadlem. Stěžejním bodem oslav má být vystoupení Symfonického orchestru konzervatoře na zahajovacím koncertu mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se Smetanovou Mou vlastí pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

autor: Petr Veber
Spustit audio