Mahler z šesti úhlů

12. srpen 2021

Každý pátek od 19:00 vysíláme na D-dur reprízy archivních pořadů vzniklých pro stanici Vltava v Redakci vážné hudby. Vybírá je Jana Vašatová.

Šest zamyšlení nad osobností Gustava Mahlera – tak se jmenoval šestidílný cyklus, který v roce 2011 připravil pro stanici Vltava do programové řady Euphonia Ladislav Ščerbanič. Bylo to v roce stého výročí Mahlerova úmrtí a autor rozčlenil jednotlivé kapitoly nikoliv pouze chronologicky, ale zároveň tématicky. První část je věnovaná vztahu Gustava Mahlera k Čechám, druhá se věnuje tématu Mahlerovské tradice v České filharmonii, třetí patří Mahlerovi a jeho dirigentské práci, čtvrtá nese podtitul Dědic Beethovenův, pátá Současník budoucnosti a závěrečná je uvedena citátem slov samotného umělce – „Ti, kteří mne hledají, vědí, kdo jsem byl. A ostatní nepotřebují vědět nic.“

Autor cyklu nás tedy provází nejen Mahlerovým životem a tvorbou, ale rovněž vztahy se současníky a ústí do zamyšlení o Mahlerových následnících a životnosti a významu jeho uměleckém odkazu. V cyklu jsou použity především slavné mahlerovské nahrávky Rafaela Kubelíka a jeho Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově, neméně slavné nahrávky České filharmonie s Václavem Neumannem a Karlem Ančerlem a nechybí např. Chicago Symphony Orchestra s George Soltim, Concertgebouw Orkest Amsterdam nebo Vídeňští filharmonikové s Leonardem Bernsteinem, Bournemouth Sinfonietta nebo Birmingham Symphony Orchestra se Simonem Rattlem a zazní zde i ukázka z později vypuštěné věty zvané Blumine ze Symfonie č.1 Gustava Mahlera, kterou do své nahrávky zařadil Atlantský symfonický orchestr, který řídí Yoel Levi.

Spustit audio