Marek Kopelent: Musica aneb Prastarý příběh, který andělé přenášejí z času do času

25. březen 2024

V den narození skladatele Marka Kopelenta vysíláme 28. dubna ve 20:00 exkluzívně jeho zpěvohru, která zazněla v září 2023 na pražské HAMU

Slovo autora:

„Zcela výjimečně bych se chtěl zmínit o podnětu k napsání tohoto singspielu. V polovině 70. let jsem byl v Lipsku, abych s P. H. Dittrichem vyjednával v nakladatelství Peters o možném vydání našeho kolektivního oratoria Laudatio pacis (P. H. Dittrich, Sofia Gubajdulina a já). Večer jsme navštívili komorní koncert barokní hudby v provedení H. Holligera a dalších hudebníků. Po koncertě, cestou za občerstvením, Holliger se zápalem vyprávěl o tom, že se zabývá dílem J. D. Zelenky a při té příležitosti že pročetl korespondenci G. Telemanna se Zelenkou. V ní se Telemann zabýval i poměry na dvoře Augusta III. v Drážďanech a jmenovitě postavou A. J. Hasseho, který se tam stal dvorním geneneralmusikdirektorem, o což J. D. Zelenka rovněž usiloval. Hasse byl mocný muž a Teleman tedy vysloveně píše Zelenkovi, aby se o tom, co mu sděluje, nikde nezmiňoval.

Marek Kopelent

V tu chvíli se mi do tohoto příběhu promítly poměry doma a do představy domácího, v hudbě všemocného pána se mi jednoznačně promítl Jiří Pauer: Národní divadlo, Česká filharmonie, OSA, AMU, Svaz skladatelů, všude mocenské postavení v první nebo zadní linii prakticky do roku 1989.

Zpěvohra Marka Kopelenta

Vrtalo mi hlavou, jak by se s touto představou dalo umělecky naložit. V duchu jsem rozvíjel ten příběh, ale chyběl mi dramatický dráp a zkušenosti, abych to dovedl do konce. Po delší době jsem poznal Bohumila Sobotku, básníka a scénáristu, který byl z politických důvodů odstaven do Krátkého filmu, a ten se námětu ujal, rozvinul ho, dal mnou preferované formě singspielu tu správnou náplň. Koncepce se mi velmi zalíbila. Děj se odehrává v dialogu Pána a Muzikanta, zatímco v uzavřených zpěvních číslech zpěvačka, proměňujíc se ve skřivánka, bohyni štěstí a bohatství, v bohyni vítězství, spravedlnosti a smrt, symbolizuje a poeticky glosuje stále obměňované etické jádro celého příběhu. Pomyslné spojení s původním podnětem z Lipska je vyjádřeno nástrojovým obsazením flétna, hoboj a cembalo a ostatně i vzdáleně stylovým kontextem díla.

MUSICA byla psána pro německou zpěvačku Sigune von Osten v roce 1979/80, v roce 1980 poprvé provedena na festivalu Wittener Tage Neuer Kammermusik a poté v opeře v Düsseldorfu. Proto také zpěvní čísla zůstávají v německém originálu, dialog herců je veden česky.“

Irena Troupová - soprán, v roli Zpěvačky

Clara Nováková - flétna

Martin Daněk - hoboj

Monika Knoblochová - cembalo

Dušan Sitek v roli Pána

Petr Burian v roli Muzikanta

 

Libreto – Bohumil Sobotka

Vysíláme na D-dur 28. dubna ve 20:00 s následnými třemi reprízami.