Medailový pořad z roku 1990: Hudba a příroda

19. prosinec 2020

Na Nový rok v 19:00, tedy v čase, kdy pravidelně zařazujeme archivní komponované pořady o hudbě, zařazujeme oceněné pásmo  s texty ze Starého zákona.

V letech 1967 až 1998 pořádal Český rozhlas Brno každoročně na podzim, v čase tamního hudebního festivalu, zajímavou mezinárodní akci: Prix Musical de Radio Brno. Byla to soutěž nejprve především hudebních pořadů, časem pořadů, které propojovaly slovo a hudbu.  A od soutěžních relací, komponovaných na volné téma a tím pádem mnohdy těžko srovnatelných, se postupem času vyvinula soutěž, vyhlašovaná na různá témata.

První porevoluční téma v roce 1990 bylo „Hudba a příroda“. Vedoucí někdejší pražské Redakce hudební publicistiky a vzdělávání, skvělá hudební publicistka a špičková redaktorka Olga Jelínková tehdy rozhodla, že spolu připravíme soutěžní pořad – a že využijeme texty, které se do té doby nemohly ve vysílání objevit – texty Starého zákona.  

Logo

Vybrané úryvky textů natočil David Vejražka a provázela je hudba Clauda Debussyho, Marka Kopelenta, Franze Schuberta, Alexandra Mosolova, Arnolda Schönberga a Bohuslava Martinů. Zvuková podoba pořadu byla dílem mistra zvuku Jaroslava Vašíčka.

Soutěže se tehdy účastnily rozhlasy z Bratislavy, Kijeva, Rumunska, Leningradu, Minsku, Tallinu, BBC Londýn, Polské radio a Radio Riga. Před pořadem Československého rozhlasu v Praze se v této bohaté mezinárodní konkurenci umístil jen pořad BBC Londýn s písněmi Franze Schuberta, nazvaný Schubert - Zvuky přírody. Když jsem si nyní pořad Hudba – Příroda – Člověk po letech znovu poslouchala, uvědomila jsem si, jak je jeho poselství stále – a možná čím dál tím víc – aktuální.

Spustit audio