Odchody a návraty Josefa D. Beneše

24. leden 2007

V pořadí druhým radiodokumentem z celoročního vltavského cyklu "Ztráty a nálezy" je zvukový portrét evangelického faráře Josefa D. Beneše v podání redaktora Milana Hanuše, který s mikrofonem sledoval a zpovídal muže, jenž se nedávno, po dlouhých letech života ve světě, stal farářem pražského evangelického sboru U Salvátora.

Josef D. Beneš se narodil v roce 1941 v Praze (a dělá čest svému znamení Lva, jak poznamenává Milan Hanuš), a pak až do svých sedmnácti let žil v Nymburce. Je pochopitelné, že návštěva Nymburka a prostředí tamní fary, na které nynější pražský farář vyrůstal, se stala jednou z ústředních kapitol rozhlasového dokumentu a příležitostí k velmi emotivnímu návratu vzpomínek.

Jako v mnoha českých osudech hrají i u J. D. Beneše osudovou roli 60. léta: Absolvování Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, vojna, rok strávený v uranových dolech v Příbrami, počátky vlastní profesní dráhy, šťastně získané stipendium na bohoslovecké fakultě univerzity v Curychu, návrat do okupované vlasti a konečně útěk do švýcarského exilu. . .

Všechny tyto zkušenosti jsou nejen obrazem života postupně se formující osobnosti, ale zároveň otiskem doby, která je pro nás stále živá a jejíž stopy nacházíme v sobě i kolem nás.

Ale je pozoruhodné sledovat i Benešovu aktivitu v cizině, soustavnou práci s mládeží, kariéru založenou na neustálé potřebě se zdokonalovat, učit se jazyky, nové metody, například kázání, obohacovat svůj obzor duchovní i sociální. . . (J. D. Beneš působil i v Presbyterní církvi ve Spojených státech. . .)

A pak se objevila i potřeba autorská. V roce 1989 vydal první sbírku povídek Braises d´esperance (Uhlíky naděje) a domníval se, že bude psát francouzsky. Jenže rok 1989 přinesl zlom zásadního významu a novou naději: a tak vznikají už v češtině romány Dospívání, Útěky a Návraty, sbírka Vánoční povídky. . . Benešova literatura vzniká z potřeby vyrovnat se s minulostí pomocí fresky lidských osudů, do nichž zasáhly převratné události druhé poloviny 20. století. Pochopitelně tu významnou roli hrají témata identity a exilu... Nejnověji vyšly esejistické črty pod názvem Kdo jsi, člověče? a půvabné vzpomínky Až za mnou přijdeš.

Josef Daniel Beneš má v sobě stále pozoruhodnou mladistvou dynamiku, životní švih a eleganci, která se pojí s laskavým úsměvem, říká Milan Hanuš. A dvojí zakotvení: duchovní a světské. K jeho životnímu stylu již od mládí patří také sportování: kdysi to byla kanoistika, dodnes se věnuje kondičnímu běhu. Ostatně i u toho byl mikrofon Milana Hanuše. . .

A tak, i když dávno překročil šedesátku, sledujeme Josefa D. Beneše pořád na cestě, pořád v pohybu. Vlastně jde zároveň o cestu k sobě i cestu k druhým. O hledání svobody.

autor: Michal Lázňovský
Spustit audio