Opera není ani hudební dílo, ani divadlo. K uvedení světové premiéry opery Petra Kotíka Mistrovská díla

14. říjen 2014

U příležitosti uvedení světové premiéry opery Petra Kotíka Mistrovská díla na festivalu Dny nové opery Ostrava hovoří se skladatelem opery a houslistkou Pauline Kim Harris Renáta Spisarová.

Vysíláme 17. října ve 23:15.

Téma komorní opery Master-Pieces (Almost a Lecture) / Mistrovská díla (Téměř přednáška) se zabývá podstatou tvůrčího procesu. Libreto opery je založeno na přednášce Gertrudy Steinové „Co jsou mistrovská díla a proč je jich tak málo“ z roku 1936. Termín „mistrovská díla“, který G. Steinová užívá, lze uplatnit jak na umělecká díla, tak v přeneseném významu, všeobecně, na tvorbu jako takovou. Jedná se o podstatu tvůrčího procesu, ve kterém jde buď o entitu, tedy dílo samotné, nebo o identitu, tedy o indentifikaci díla s osobou autora, dobou nebo prostředím. Argument G. Steinové (a tedy obsah opery) poukazuje na to, že dílo musí stát na svých nohou, tedy být nezávislé na všem, co by mu mohlo dát identitu.

Petr Kotík


Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík (1942, Praha) studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis (1961-64) a po návratu ze studií na Vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1966-69). V roce
1970, krátce po svém příchodu do Spojených států, založil S.E.M. Ensemble, který byl v roce 1992 rozšířen na The Orchestra of the S.E.M. Ensemble. Od počátku 60. let působil především jako komorní a sólový hráč. V roce 1992 přesunul svůj zájem na práci s orchestrem. Mezníkem byl koncert s 86-členným Orchestra of the S.E.M. Ensemble v Carnegie Hall s Davidem Tudorem jako sólistou. Kotík dirigoval premiéru kompletní verze Atlas Eclipticalis Johna Cage, kde Tudor hrál simultánně Cageovu Winter Music. Po této události následovaly významné orchestrální koncerty například v New Yorku, Berlíně, Praze, Ostravě, Varšavě a Tokiu. V letech 1999-2005 dal podnět k provedení a byl jedním z dirigentů skladeb pro tři orchestry na koncertech v Ostravě, Praze, Berlíně a Varšavě. Na programu byly Gruppen Karlheinze Stockhausena i skladby Christiana Wolffa, Olgy Neuwirth, Philla Niblocka, Petra Kotíka, Earle Browna, Alvina Luciera a Martina Smolky, většinou psané na Kotíkovu objednávku. V roce 2001 se pod vedením Petra Kotíka koná první bienále Ostravských dnů, v roce 2005 zakládá pro festival Ostravské dny mezinárodní komorní orchestr pro soudobou hudbu Ostravská banda, se kterým pořádá coby jeho umělecký šéf také koncertní turné. V roce 2012 zakládá společně s Jiřím Nekvasilem, ředitelem NDM, festival Dny nové opery Ostrava (NODO). Mezi nejznámější Kotíkovy skladby patří Hudba pro 3 „in Memoriam Jan Rychlík“(1964), There is Singularly Nothing na text Gertrudy Stein (1971-73), Many Many Women na text Gertrudy Stein (1975-78), Explorations in the Geometry of Thinking na text R. Buckminstera Fullera (1978-80), Dopisy Olze na text Václava Havla (1989-91), Music in Two Movements pro orchestr (1998-2002), Variations for 3 Orchestras (2003-05) a Smyčcový kvartet č. 1 „Erinnerungen an Jan” (2007-09). Jeho trio pro bicí In Four Parts (2009) zaznělo v několika provedeních v Evropě i USA.

Toto na první pohled jednoduché téma v sobě skrývá hloubku podstaty a smyslu tvůrčího procesu a lze ho přenést do mnoha rovin s otázkou: O co ti jde, když tvoříš (nejen umělecké dílo) – jde ti o identitu sebe sama nebo o entitu, tedy o dílo samotné? Jde ti o sebe nebo o to, co děláš? Pokud ti jde o identitu, mistrovské dílo nikdy nevytvoříš, i když je možné dosáhnout rychlého úspěchu. Protože mistrovské dílo není obrazem tebe nebo tvé doby (identity), je vždy obrazem sebe sama (entity). Totiž existence a význam díla (tedy mistrovského díla) musí být nadčasové. Stojí mimo identitu s kýmkoliv a čímkoliv. Mistrovská díla (Téměř přednáška) je hybrid; není to ani divadlo, ani čistá hudební kompozice a obsah, tedy slova, která jsou někdy zpívána a někdy mluvena, se snaží zachovat poezii textu G. Steinové a slouží k hlubší úvaze o jeho smyslu.

Spustit audio