Operní laboratoř na festivalu NODO - Mojiao Wang: Encounter (Setkání)

13. srpen 2014

U příležitosti uvedení světové premiéry opery skladatelky Mojiao Wang z Pekingu na festivalu Dny nové opery Ostrava o jejím novém díle s ředitelem Národního divadla moravskoslezského Jiřím Nekvasilem, dirigentem Ondřejem Vrabcem a sbormistrem Jurijem Galatenkem hovoří Renáta Spisarová.

Mojiao Wang: Encounter (Setkání).
Účinkují - Jane: Hyun Yi Kim (soprán), Mark: Martyn Coyle (tenor), Lobsang Dambar: Adrian Rosas (bas), Drolma: Katalin Károlyi (soprán), Lhamo: Andrea Jurčíková (mezzosoprán), Dawa: Marta Tománková (alt) a Canticum Ostrava, sbormistr Yurij Galatenko. Ostravskou bandu diriguje Ondřej Vrabec. Záznam operního představení z Multižánrového centra současného umění Cooltour ze dne 28. 6. 2014.

Libreto opery Setkání v pdf

O opeře <Setkání>

Je ta dlouho zbožňovaná moderní společnost s její omračující vědou a technologií jedinou rozumnou možností, kterou máme? Jsme to my, kdo jsme změnili svět, nebo svět změnil nás? Lze pomocí vědy a technologie opravdu vytvořit svět, v němž budeme spokojeni? Tato opera sleduje projevy různých pojetí lásky a hnutí mysli lidí žijících v odlišných podmínkách. Pokouší se tak probudit naši ostražitost vůči modernímu způsobu života a prozkoumat vnitřní svobodu člověka z jiné perspektivy.

Hlavní role:
Jane: žena, manažerka ve společnosti spravující počítačové sítě
Mark: manžel Jane, síťový inženýr ve vzkvétajícím moderním městě
Lobsang Dambar: tibetský pastevec kolem šedesátky
Drolma, Dawa, Lhamo: tři adoptované Dambarovy dcery

Rozhovor s Mojiao Wang pro Operaplus.cz

O čem je Vaše opera a do jaké míry ovlivnila výběr hlavní interpretky, nebo tomu bylo naopak?
Námětem opery je neočekávané setkání jednoho páru ze Západu v Tibetu. Zaměřuje se na rozdíly v jejich způsobu uvažování a schopnosti přežít. S představitelkou hlavní role, korejskou sopranistkou Hyun-Yi Kim, jejíž hlas obdivuji, mne pojí velmi blízký osobní vztah. Už jsme spolupracovaly dříve a tato spolu- práce mě inspirovala k vytvoření hlavní role právě pro ni.

Libreto Vám napsal Váš otec, básník. Jak spolupráce probíhala?
Výzvu festivalu k napsání opery jsem obdržela, když jsem pobývala v Pekingu. Nejdřív, a neúspěšně, jsem oslovila známého pekingského libretistu. Pak jsem přemluvila k vytvoření libreta svého otce. Můj otec je obchodní podnikatel, ale také básník. S psaním operního libreta neměl žádnou zkušenost, ale, po určitém váhání, mou žádost přijal. Otec má ostrý vhled do problémů současné společnosti a rychle načrtl téma opery. Libreto staví na kontrastu mezi moderní společností a odkazem tibetské tradice. Otec se učil, jak psát libreto, průběžně, když jsem ho já zpracovávala. Během tří měsíců, než jsme došli k finální verzi, jsme vytvořili nespočet pracovních verzí.

Jaký zájem je v Pekingu o soudobou operu, za předpokladu, že se provozuje?
Soudobá opera se v Pekingu provádí zřídka. V Číně se soudobá hudba obecně vyvíjí velmi pomalu, i když akademickou komunitou je podporována. Široká veřejnost se nezapojuje, nicméně já doufám, že moje opera nakonec v Číně provedena bude, protože se dotýká specificky čínských problémů.

Mojiao Wang (*1992) je čínská skladatelka s velkým zájmem o nejrůznější hudební styly. Od devíti let hraje na klavír a studovala na střední škole Ústřední hudební konzervatoře v Číně. Poté začala studovat klasickou kompozici. Nyní je ve třetím ročníku oboru Skladba na Manhattan School of Music. Učili ji Changyuan Liu, Nils Vigeland, Susan Botti a nyní Reiko Fueting. Mojiao Wang se pokouší si osvojit a prožít různé typy hudby.
Také se velmi zajímá o zpěv. Sestavila rockovou kapelu a zkouší i jazzový zpěv. V roce 2012 se účastnila festivalu nové hudby v italské Cortoně (CortonaSessions). Byla rezidentkou na Ostravských dnech 2013, kde zazněla její skladba Singing about Love (2013) pro vokální kvartet s kvartetem bicích nástrojů.

Libretista Weizhong Wang (*1963) žije v čínské provincii Héb ̆eia, je otcem skladatelky uváděné opery. Je podnikatelem, ale také všestranným básníkem poezie Ci a Fu, zabývá se i prózou a píše satirické eseje. Ve většině svých děl se snaží zachytit psychologická dilemata lidí z nejrůznějších vrstev moderní společnosti.

Režisérka Xinxin Tang (*1980) je absolventkou hamburské Hochschule für Musik und Theater. Rada pro provádění asijského umění ji pověřila režií své produkce opery Básník Li Bai (Li-Po), jako asistentka režie se účastnila také nastudování Tan Dunovy opery Čaj. Roku 2010 se stala Tang Xinxin režisérkou čínského Velkého národního divadla, kde od té doby nastudovala mnoho oper, např. Turandot, Nápoj lásky, Carmen, Tosca, Bludný Holanďan, Lohengrin, Othello, Maškarní ples, Nabucco, Popelka, Lazebník sevillský, Italka v Alžíru, Bohéma, Trubadúr, Komedianti a Sedlák kavalír.

Spustit audio