Otazníky kolem české muzikologie

17. leden 2013

Také v roce 2013 pokračujeme ve vysílání Studia D - což znamená dialog, diskusi nebo debatu - každý čtvrtek odpoledne od 17 hodin.

Ve čtvrtek 17. ledna jsme debatovali o tom, jaké má muzikologie jako věda postavení v dnešní české kultuře. Muzikologie je společenskovědní disciplina, která má v české kultuře solidní základy i tradici. Je česká hudební věda zakotvena spíše ve své tradici nebo reaguje na aktuální společensko-kulturní proměny? Proč se o ní mezi lidmi málo ví? Mají absolventi středních škol zájem o studium hudební vědy a mají po absolutoriu odpovídající uplatnění?

Účast v debatě hovořilii Jarmila Gabrielová, vedoucí Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, a Marc Niubó z Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Moderuje Wanda Dobrovská.

Spustit audio

Více z pořadu