Pavel Klikar, Gramoolymp a štědrovečerní hudební přání

15. prosinec 2021

Každý pátek v 19:00 na D-dur reprízujeme archivní pořady Redakce vážné hudby. Tentokrát adventní vzpomání s Pavlem Klikarem.

Vždy, když se blíží vánoce a začínají se porůznu ozývat koledy a nahrávky, které mají evokovat vánoční náladu, vzpomenu si na Pavla Klikara. Pavel Klikar byl – a doufám, že stále je - zajímavý fenomén české hudební kultury: na jednu stranu zakladatel a umělecký vedoucí souboru Musica Antiqua Praha, který se snažil o autentickou interpretaci hudby českého i evropského baroka, na druhou stranu zakladatel a vedoucí Originálního synkopického orchestru – kde šlo vlastně o totéž, o autentickou interpretaci, jenom v jiném žánru.

Jeho zapálení pro věc bylo nakažlivé, nahrávky, které sebou do rozhlasu přinášel a o kterých hovořil, často zcela jedinečné. A párkrát jsme spolu také zasedli k mikrofonu, pouštěli muziku k příjemným vánočním svátkům a také je posluchačům přáli. Jeden takový pořad jsem našla v archívu, je z roku 1992 a zní v něm skladby Adama Václava Michny z Otradovic, Pavla Josefa Vejvanovského, Heinricha Ignaze Franze von Bibera, Dietricha Buxtehudeho, Gregora Josepha Wernera a Andrease Hammerschmidta. Hrají je světové soubory, jen první ukázku vybral tehdy Pavel Klikar z repertoáru svého souboru Musica Antiqua Praha. Z tohoto souboru, který úspěšně koncertoval a natáčel na CD v letech 1982 až 1997 ostatně vzešla celá řada muzikantů, kteří se posléze uplatnili v dalších ansámblech, specializovaných na interpretaci tzv. staré hudby. A všichni měli od Pavla Klikara víc než dobrou školu.

Jana Vašatová

Z roku 1992 je i pořad z programové řady Gramoolymp, ve kterém Pavel Klikar uváděl slavnostní mši ke korunovaci dóžete Marina Grimaniho roku 1595 v Benátkách s hudbou Giovanniho a Andrea Garbrieliů v podání Gabrieli Consort and Players, které řídil Paul Mc.Creesh. Je to úžasná hudba, včetně slavnostního příchodu do chrámu. Pořady Gramoolymp se na stanici Vltava vysílaly v rámci Redakce hudební publicistiky a vzdělávání od počátku 80.let, začátkem 90.let se s nimi prolnuly a částečně na ně navázaly pořady s názvem Kaleidofon. V Gramoolympu jsme prezentovali zajímavé a často nedostupné nahrávky, které přinášeli a uváděli muzikologové a hlavně muzikanti, kteří k nim měli vztah a měli k nic co říct. Kaleidofon byl zaměřen spíše na určité oblasti a témata. Ostatně i v příštím roce se ke Gramoolympu a Kaleidofonu v reprízách z Vltavy vrátím.

Pro letošek krásný vánoční čas a šťastný nový rok 2022 přeje Jana Vašatová

Spustit audio