Pražské jaro letos francouzské a jarní

12. květen 2013

Spíše než poctou snadno se nabízejícím jubileím Wagnera a Verdiho chce být letošní Pražské jaro festivalem „s francouzským šarmem“.

Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast přijel 12. května zahrát Filharmonický orchestr Francouzského rozhlasu. A o tři týdny později uzavírá 2. června program 68. ročníku festivalu v podání České filharmonie Stravinského Svěcení jara, skladba, která měla skandální baletní premiéru v květnu 1913 právě v Paříži.

Oba zmíněné koncerty zprostředkuje stanice Vltava v přímém přenosu a s nimi i dalších jedenáct. Sedm jiných programů k tomu zazní na rozhlasových vlnách ze záznamu.

„Zahajovací koncert řídí v tuzemsku zatím neznámý dirigent Peter Oundjian, kterého ovšem s českou hudbou spojuje práce v Torontu, někdejším působišti dirigenta Karla Ančerl, pak osoba jeho londýnského učitele houslí – Čecha Jaroslava Vaněčka – a v neposlední řadě i čtrnáctileté působení v Tokijském smyčcovém kvartetu, v jehož repertoáru nechyběly proslulé opusy české komorní tvorby,“ říká Petr Veber.

V sobotu 18. května večer bude protagonistou festivalového koncertu Pražského jara v přímém přenosu na stanici Vltava Symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to symbolicky přesně v den, kdy se připomíná 90 let tuzemského rozhlasového vysílání. Vedle Smetanovy a Ježkovy hudby a vedle Berliozovy Fantastické symfonie zazní v nastudování šéfdirigenta Ondreje Lenárda také premiéra nové kompozice Jana Klusáka s názvem Zaniklé štěstí.

Mimořádnou pozornost letos věnuje stanice Vltava mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara, která se koná v oborech lesní roh a varhany. Finálové koncerty zprostředkujeme 13. a 14. května – vždy odpoledne i večer – nejen v klasickém rozhlasovém přímém přenosu, ale na internetu navíc i ve videu. A s moderátorem budou průběh klání o laureátské tituly komentovat umělci, kteří soutěží v minulosti prošli.

Vedle účasti některých světových hvězd, jejichž přítomnost přiblíží Vltava zpravodajsky, k nejzajímavějším koncertním projektům (současně i k těm, které jsou zařazeny do vysílání) dále patří například objevné uvedení Pašijí Josefa Myslivečka, houslový recitál mladého koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka, Pocta současných pěvců legendárnímu tenoristovi Beno Blachutovi, Marek Eben v roli vypravěče v Prokofjevově pohádkové kompozici Péťa a vlk nebo hostování proslulého francouzského souboru Ensemble Intercontemporain specializovaného na soudobou hudbu. Mikrofony budou také na koncertech ke 150. jubileu spolku Umělecká beseda, na recitálech mladých umělců i na koncertě, na němž zazní česká premiéra rozsáhlé kompozice Vábení Kryštofa Mařatky, skladatele žijícího v Paříži.

„Svěcení jara je nadčasové veledílo, jedna z klíčových skladeb, které daly tvář hudbě dvacátého století,“ oceňuje i Mařatka neotřelost chystaného završení festivalu pořád ještě novátorsky znějící partiturou zachycující pohanské obřady. Tradiční umění a etnická hudba jsou podle něj trvale živými zdroji umělecké inspirace. Sám dal ostatně své hodinové dramatické kompozici Vábení, která v Praze zazní, podtitul Rituál pravěkých zkamenělin Člověka.

Plán vysílání přenosů a záznamů z MHF Pražské jaro 2013 (stav k 1. 5..)

13 přímých přenosů:

12. 5. 20.00 Zahajovací koncert. Má vlast. Přímý přenos
13. 5. 16.00 Finále soutěže v oboru lesní roh. Přímý přenos a videopřenos
13. 5. 20.00 Finále soutěže v oboru lesní roh. Přímý přenos a videopřenos
14. 5. 16.00 Finále soutěže v oboru varhany. Přímý přenos a videopřenos
14. 5. 20.00 Finále soutěže v oboru varhany. Přímý přenos a videopřenos
15. 5. 20.00 Josef Špaček – houslový recitál. Přímý přenos a videopřenos
18. 5. 20.00 SOČR k 90. výročí rozhlas. vysílání. Přímý přenos a videopřenos
19. 5. 20.00 Ensemble Intercontemporain. Přímý přenos
21. 5. 20.00 591. úterek Umělecké besedy. Přímý přenos
23. 5. 20.00 Pocta B. Blachutovi. Přímý přenos a videopřenos
29. 5. 20.00 Collegium 1704 a Myslivečkovy Pašije. Přímý přenos
1. 6. 20.00 Koncert SOČR s L. Peškem a M. Ebenem. Přímý přenos
2. 6. 20.00 Závěrečný koncert Č. filharmonie – Svěcení jara. Přímý

7 záznamů:

20. 5. 20.00 Orchestr Fr. rozhlasu s premiérou K. Mařatky. Záznam ze 14. 5.
7. 6. 22.00 592. úterek Umělecké besedy 1 / 2. Záznam z 28. 5.
14. 6. 22.00 592. úterek Umělecké besedy 2 / 2. Záznam z 28. 5.
15. 6. 16.30 Dětský pěvecký sbor Severáček. Záznam z 31. 5.
16. 6. 14.15 Matiné - P. Vojta (lesní roh). Záznam z 1. 6.
23. 6. 14.15 Matiné mladých pěvkyň. Záznam z 25. 5.
30. 6. 14.15 Houslový recitál R. Capucona. Záznam z 28. 5.

Pražské jaro 2013

autor: Petr Veber
Spustit audio