Projekt Martinů Revisited zahájila Magdalena Kožená

5. leden 2009

Měsíc po pražském písňovém recitálu se objevila Magdalena Kožená v metropoli znovu - s Českou filharmonií a dirigentem Charlesem Mackerrasem v Rudolfinu uvedla 11. prosince světovou premiéru Tří fragmentů z opery Julietta od Bohuslava Martinů.

Pěvkyně tímto večerem, kdy se poprvé rozezněla teprve nedávno objevená partitura, zahájila rozsáhlý dvouletý celosvětový projekt Martinů Revisited. Z iniciativy dvou pražských subjektů - Nadace a Institutu Bohuslava Martinů - se pro rok 2009 vytvořila platforma sdružující nejvýznamnější české a zahraniční kulturní instituce. Při připomínce 50. výročí úmrtí skladatele chystá mnoho pořadatelů větší či menší akce, na kterých by měla zaznít díla Bohuslava Martinů. Iniciátoři jsou přesvědčeni, že jeho hudba není ve světě hrána tak často, aby se vytvořila potřebná kontinuita provozování, a že některé oblasti jeho tvorby - zejména jevištní díla - jsou daleko méně známé, než by vzhledem ke své závažnosti v kontextu evropských hudebních dějin měly být.

Juliettu nazvala Magdalena Kožená v rozhovoru s muzikologem Alešem Březinou klenotem české hudby. Interview (viz audio) vysílala stanice Vltava počátkem listopadu a text otiskl měsíčník Harmonie. "Fragmenty samozřejmě nezprostředkují dějovou linku v úplnosti, ale jako hudební celek se mi velice líbí. Je to právě takový typ skladby, kterou je možné velice jednoduše provést koncertně, čímž může dát lidem chuť slyšet operu celou. Takový předkrm, který hudebně dává smysl...," prohlásila sólistka.

Kulaté jubileum skladatelova úmrtí je podle Institutu Bohuslava Martinů optimální příležitostí pro soustředěnou propagaci tohoto autora a jeho celosvětově významného odkazu. Všechny velké české orchestry i operní soubory počítají s tím, že se dílu Martinů budou v jubilejní sezóně 2009/2010 věnovat ve zvýšené míře, nebo je dokonce učiní hlavním tématem. Odkazu Bohuslava Martinů a jeho evropským a světovým kontextům zasvětí svůj ročník 2009 i mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Muzeum v jeho rodné Poličce otevře 4. dubna 2009 Centrum Bohuslava Martinů s novou stálou expozicí o životě skladatele. Významné akce jsou rovněž připravovány v zahraničí, zejména ve Švýcarsku, Francii, Maďarsku, USA a Británii.

Ještě jednou se tak setká s partem Julietty Magdalena Kožená - v březnu 2009 bude protagonistkou kompletního koncertního uvedení opery v Londýně. Do sezóny tam dílo zařadil šéfdirigent Symfonického orchestru BBC Jiří Bělohlávek.

autor: Petr Veber
Spustit audio