Smetanova Prodaná nevěsta známá i neznámá

26. květen 2014

V květnu roku 1974 v rámci probíhajícího festivalu Roku české hudby byla v Tylově (dnes Stavovském) divadle v Praze v nastudování posluchačů pražské konzervatoře uvedena Smetanova opera Prodaná nevěsta.

Vysíláme 26. května od 20:00 hodin.

Zvláštnost tohoto nastudování tkvěla v tom, že byla zvolena Smetanova první verze této opery pocházející z roku 1866, která se od té pozdější, skladatelovy definitivní a také známější verze, podstatně lišila.

Nebyly zde prokomponované recitativy, ale mluvená próza, nebyla tu taneční čísla (Polka, Furiant, Skočná), nebyla tu Mařenčina árie "Ó, jaký žal" či sbor "To pivečko", opera měla dvě dějství a pořadí jednotlivých zpěvních čísel bylo místy také jiné. Dílo se hodně podobalo singspielu či operetě, která se v té době začínala v divadlech rovněž prosazovat.

Smetana se však nespokojil s touto prvotní podobou Prodané nevěsty a v letech 1869-70 ji postupně zásadně přepracoval a rozšířil. O to významnější a vzácnější byl v roce 1974 počin pražské konzervatoře, která se rozhodla oživit a připomenout původní a v mnohém ohledu jistě velmi zajímavou podobu této Smetanovy nejznámější opery. Hudebního nastudování se ujal přední český dirigent Libor Hlaváček, titulní role Jeníka a Mařenky zpívali Miloš Ježil a Jitka Soběhartová, vesnického dohazovače Kecala Luděk Vele, milého koktu Vaška Vladimír Doležal, sbor a orchestr tvořili studenti Konzervatoře.

Je zajímavé, že tehdejší hudební kritika nevěnovala uvedení původní verze Smetanovy Prodané nevěsty žádnou pozornost a celou událost nechala bez povšimnutí. Oproti tomu Československý rozhlas, stanice Vltava, byl tenkráte při tom a díky přistaveným mikrofonům a zaznamenání celého představení si tak dnes po čtyřiceti letech, opět v Roce české hudby, můžeme celou tuto zajímavou inscenaci poslechnout v mimořádném Pondělním operním večeru 26. května od 20:00 hodin.

Spolu s autorkou pořadu muzikoložkou Vlastou Reittererovou si připomeneme vznik tohoto Smetanova operního díla a také jeho ohlas a oblibu nejenom u nás, ale i ve světě, zvláště v německých zemích, která počala na sklonku 19. století. A není bez zajímavosti, a také o tom bude v pořadu zmínka, že na začátku letošního května zvolila Drážďanská státní opereta nastudování Smetanovy Prodané nevěsty jako zahajovací představení svého "Johann Strauss Festival."

Spustit audio