Sobotní večer se Zdeňkem Šestákem

22. listopad 2023

Viktor Bezdíček, autor skladatelovy monografie, představí autorské dílo Zdeňka Šestáka a připomene jeho zásluhy na objevení citolibských mistrů. Na D-dur 9.12. 20:00

Jednu ze zápletek tohoto příběhu uchystal únor 1948. Rodák z Citolib Zdeněk Šesták, ročník 1925, předkládá prověřovací komisi na pražské filosofické fakultě návrh na výzkum citolibské hudby 18. století a je odmítnut a z fakulty vyprovozen. Dnes víme, jaký poklad tehdy objevil, díky trpělivé práci, jíž se pak věnoval celý život.

Zároveň v jeho skladatelské tvůrčí dílně vznikaly sbory, koncerty, symfonie i komorní hudba. Pestrá nabídka desítek opusů prozrazuje kromě radosti z tvoření autorův široký intelektuální záběr – inspiraci staletími evropské hudby i avantgardami 20. století, zaujetí literaturou, antikou a tematikou duchovní i existenciální.

Zazní díla Karla Blažeje Kopřivy, z Šestákových děl Divertimento, Hommage à Apollinaire, Koncert pro smyčce, Symfonie č. 5, vánoční kantáta Laetentur coeli et exsultet terra, Herakleitos, Smyčcový kvartet č. 7 a violoncellový koncert č. 1.

Vysíláme 9.12. ve 20:00

autor: Viktor Bezdíček
Spustit audio

Více z pořadu