Svěcení jara na Pražském jaru

2. červen 2013

Česká filharmonie s Vasilijem Sinajským uzavírá Pražské jaro.

Závěrečný koncert 68. ročníku našeho největšího hudebního festivalu připomene dvě výročí. Sto let (29. 5. 1913) od kontroverzní premiéry jednoho z nejvlivnějších děl 20. století - Stravinského Svěcení jara - a 130 let od narození dlouholetého šéfdirigenta České filharmonie Václava Talicha. Dirigentu Talichovi je závěrečný koncert věnován a zazní na něm Smyčcová serenáda jeho životního přítele - skladatele Josefa Suka.

A samozřejmě už zmíněné Stravinského Svěcení jara - Obrazy z pohanské Rusi, balet na libreto malíře a filosofa Nicholase Roericha (Nikolaje Rerikha), s choreografií Václava Fomiče Nižinského. Slavná premiéra je notoricky zmiňována jako obrovský skandál. V Paříži však nebyly skandály při premiérách, kdy obecenstvo dupalo a bučelo, ničím výjimečným - byla to řekněme až móda. Je otázka, co přesně obecenstvo tolik rozčílilo. Dnes mají někteří za to, že celý povyk byl namířen především proti choreografovi Nižinskému (jehož choreografie Debussyho Her uvedená dva týdny před tím vzbudila u Pařížanů velkou nelibost), případně proti řediteli divadla - a ne proti Stravinského hudbě, která ve všeobecném hluku asi stejně nebyla příliš slyšet...

Spustit audio