Vánoční den Euroradia

21. prosinec 2014

Každý rok vždycky poslední neděli před vánočními svátky, tedy čtvrtou adventní neděli, obdarují rozhlasové stanice sdružené v Evropské vysílací unii své posluchače nabídkou tradiční, regionální i novodobé hudby prodchnuté duchem Adventu a Vánoc. Vánoční den Eurorádia patří k nejoblíbenějším projektům svého druhu, poprvé se jím rozhlasové vlny rozechvěly v roce 1996.

Vysíláme 21. prosince, 12:00-23:00.

Letos se tato hudební štafeta rozezní 21. prosince, symbolicky od východu, kde Slunce vychází nejdřív, a během dne se bude hodinu po hodině střídat nabídka celkem třinácti rozhlasových stanic z celého světa, konkrétně z Ruska, Spojených států amerických, Islandu, Slovinska, Finska, Polska, Lotyšska, České republiky, Rumunska, Německa, Dánska, Švédska a Kanady.

Český rozhlas vybírá z této nabídky pět koncertů, plus jedním přispívá sám. V poledne nabídneme ze záznamu koncert z Velkého sálu Moskevské konzervatoře, jímž o dvě hodiny dříve celý vánoční maraton Eurorádia začíná. Sbormistr Mistrů sborového zpěvu – tak se jmenuje velký smíšený sbor Ruského rozhlasu a televize – Lev Kontorovič připravil pro tuto příležitost program z duchovní tvorby skladatele první poloviny 20. století Nikolaje Golovanova.

Ve 13:00 se pak připojíme přímo k vysílání ze Ženevy, odkud je celodenní Vánoční den Eurorádia koordinován, a budeme poslouchat přímým přenosem vysílaný varhanní koncert z kostela sv. Františka v Lublani. Apolonija Gantar bude hrát úpravy slovinských adventních a vánočních písní a improvizovat na jejich témata, spolu s ní vystoupí hráč na foukací harmoniku Miro Božič.

Další cesta povede do Helsinek. Přímým přenosem z kostela Kallio nabídne Laponský komorní orchestr finskou i světovou vánoční hudbu od Leeviho Madetoji, Heino Kaskiho, Lauriho Ikonena, Erlanda von Koch, Selima Palmgrena, Maxe Regera, Jeana Sibelia, Oskara Merikanta a Bertolda Hummela.

Příspěvek Českého rozhlasu do letošního Vánočního dne Euroradia uvede společné vystoupení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a jeho sólistů. Program koncertu tvoří v první části pastorely Jakuba Jana Ryby a Jiřího Ignáce Linka, Koleda z hudby k filmu Nezbedný bakalálř Jiřího Srnky a úpravy lidových koled. Ve druhé části zazní Missa pastoralis in C Boemica- moravského barokního skladatele Josefa Schreier. Pastýřská mše s ryze moravskou melodikou vychází z valašského lidového prostředí, je nejvýznamnějším dílem kantorské hudby na Moravě v 18. století.

Ve večerních hodinách vás pak pozveme ještě do Gdańsku a do New Yorku. Kolegové z Polského rozhlasu zaznamenali pro společnou předvánoční nadílku koncert belgického souboru staré hudby Vox Luminis s tematickým programem Puer natus est in Betlehem – Hošík se narodil v Betlémě. V gdańském kostele sv. Jakuba zněly skladby Heinricha Schütze, J. H. Scheina, Michaela Praetoria, Johanna Pachelbela, J. M. Bacha, Samuela Scheidta a dalších starých mistrů a my si koncert poslechneme v 21:00 hod.

Po něm pak, ve 22:00 hod., záznam koncertu známého dámského vokálního kvarteta Anonymous 4 z kostela Božího těla v New Yorku Vánoční den Eurorádia na Vltavě uzavře. Pěvkyně si pro tuto příležitost připravily program sestavený ze středověkých skladeb anglické, francouzské a španělské provenience, v nichž je oslavována Panna Maria.

Vánoční den Eurorádia je jedinečnou příležitostí slyšet hudbu známou, takovou, kterou si každý rok v tomto čase rádi poslechneme a připomeneme, i méně známou nebo úplně neznámou jako svědectví, že adventní a vánoční čas je po celém světě časem akcentovaným a intenzivně prožívaným. Obojí dává příjemný pocit globální sounáležitosti s lidmi, kteří se navzájem nejspíš nikdy nepotkají, ale skrze rozhlasové vlny o sobě vědí a pomyslně spolu sdílejí spirituální bohatství předávané už přes dva tisíce let.

autor: ČRo Vltava
Spustit audio