Velký návrat Koželuhovy kantáty po 220 letech

17. prosinec 2022

Koželuhova Vánoční kantáta zazněla v obnovené světové premiéře na koncertu v Pardubicích 3. prosince a na D-dur bude v rozhlasové premiéře uvedena 25.12. dopoledne.

Vánoční kantáta Leopolda Koželuha (1747 – 1818), českého autora narozeného ve Velvarech, který se prosadil a proslavil ve Vídni, nese originální titul Cantata pastorale per la Nativita N. S. G. C. Dochovala se jen v jednom opisu partitury a partů, jejichž poznámky a celkový stav svědčí o častém provozování v tehdejší Evropě na konci osmnáctého a na počátku devatenáctého století. Rukopisnou partituru a party díla, které se dlouhou dobu považovalo za zcela ztracené, nalezl v archivu ve Florencii švédský badatel Daniel Bernhardsson, který dlouhodobě spolupracuje s Markem Štilcem na projektu „Češi ve Vídni“.

Skladba se dochovala ve sbírce notovin Ferdinanda III. Toskánského, druhorozeného syna českého krále a císaře Leopolda II. a vnuka Marie Terezie. V roce 1799 musel v době napoleonských válek Ferdinand III. opustit rodné Toskánsko a uchýlit se do Vídně, kde patrně mohl dát podnět ke vzniku Vánoční kantáty. V té době patřil Leopold Koželuh, dvorní kapelník, k předním hudebním osobnostem Vídně. Přesné datum vzniku ani datum premiéry této rozsáhlé a hudebně zajímavé a invenční kantáty, která na mnoha místech připomíná spíše dialogické vánoční hry nebo operu, není doposud známo.

Český překlad italského originálu, který je dílem Jitky Ženíškové a Jiřího Štilce, který pořídil definitivní kritickou verzi dosud nevydané partitury a klavírní výtah tohoto díla, vychází v některých částech z italského originálu, v některých částech se odchyluje tak, aby bylo dílo srozumitelné českému posluchači a středoevropskému kontextu.

Libreto kombinuje novozákonní klasický příběh narození Ježíše Krista v Betlémě s některými starozákonními motivy – Mojžíš jako zákonodárce a zachránce Židů. V libretu se tyto motivy objevují zejména jako dialog rodičů (soprán a baryton) a dětí (soprán, alt). V kombinaci se sbory pastýřů a andělů dokreslují další části (kantáta jich má 14) celkovou slavnostní vánoční atmosféru a přinášejí zcela průzračnou melodiku  s názvuky lidových motivů a kontrastní střídání sólistických a sborových čísel. Svou náladou Vánoční kantáta jakoby evokuje skoro současné dobové dílo z devadesátých let osmnáctého století Jakuba Jana Ryby Českou mši vánoční.  

Jako sólisté účinkují Michaela Šrůmová, Petr Nekoranec, Jakub Hliněnský, Denis Behina. Český chlapecký sbor Boni pueri a Komorní filharmonii Pardubice dirigoval Marek Štilec.

Vysíláme na ČRo D-dur 25. prosince po půl jedenácté dopoledne.

autor: Jiří Štilec
Spustit audio

Více z pořadu