VIDEO: Kytice Bohuslava Martinů, Filharmonické tance Jana Nováka a Klavírní koncert Miroslava Srnky

03642594.jpeg

Se SOČRem jsme si připomněli jedinečné skladatelské osobnosti naší země, a výkony pozoruhodných, převážně českých interpretů. Pozvání SOČRu přijali zpěváci Kateřina Kněžíková, Michaela Kapustová, Jaroslav Březina, Adam Plachetka a klavírista Nicolas Hodges, Pražský filharmonický a Kühnův dětský sbor.

Podzimní část koncertní sezony SOČRu vyvrcholila hostováním českého dirigenta světového jména Tomáše Netopila. V jeho nastudování zazněla vokálně-instrumentální cyklus Kytice Bohuslava Martinů, Filharmonické tance jeho žáka Jana Nováka a Klavírní koncert Miroslava Srnky, v zahraničí nejznámějšího českého skladatele současnosti.

Uvedení Srnkovy opery South Pole v Bavorské státní opeře v lednu tohoto roku bývá co do významu přirovnáváno k premiéře Řeckých pašijí právě Bohuslava Martinů. Sólový part nesmírně obtížného koncertu přednesl Nicolas Hodges, jeden z nejlepších klavíristů specializovaných na soudobou hudbu. Klavírní koncert Miroslava Srnky vznikl na objednávku Rakouského rozhlasu ORF, premiéroval ho ve Vídni v roce 2012 Nicolas Hodges, který sólový part přednesl i se SOČRem.