Vše co vás zajímá na téma DAB

4. leden 2023

Dokonale čistý zvuk bez zkreslení a šumu, nezávislý na počasí a bez nutnosti internetového připojení.  Toto jsou jedny z mnoha lákadel pro koupi a poslech digitálního rádia. Přesto kolem digitálního pozemního rozhlasové vysílání vzniká řada diskusí a otázek. Vybrali jsme některé z nich a na odpovědi se zeptali kolegy technika pana Pavla Straňáka.

Mnozí z nás zaznamenali propagaci doby dabové. Co ale zkratka DAB+ vlastně znamená?

DAB je zkratka pro Digital Audio Broadcasting, česky digitální zvukové vysílání. Podobně jako na CD je v tomto případě zvuk reprezentován posloupností digitálních dat, na rozdíl od staršího analogového vysílání, u kterého je zvuk přenášen zpravidla pomocí změn kmitočtu nosné vlny.

Proč by si měli posluchači DAB+ rádio pořídit? Určitě mnozí ocení, že některé typy rádií mohou posloužit jako designový prvek domácnosti. Ale co víc?

Vysílání DAB+ je moderní formou rozhlasového vysílání. Přináší větší počet stanic ve vyšší zvukové kvalitě a bez šumu. Současně se zvukem jsou přenášena i další doprovodná data o programu včetně obrázků (například krátké aktuality, počasí, fotka moderátora, logo stanice a další). Na rozdíl od poslechu přes internet není potřeba připojení k internetu ani žádné poplatky za data.

Jak je to s tím pokrytím? A kde ideálně DAB+ rádio ladit?

Pokrytí České republiky v současné době přesahuje 96% populace. Tato hodnota platí pro příjem na autorádio nebo pro příjem vně budov. Uvnitř budov je pokrytí zhruba 75% populace ČR. Situace je zde trochu složitější a detailní mapa pokrytí je k dispozici stažení na webu. Mapa je podrobná a umožňuje orientaci i v rámci větších ulic. Pro naladění je vhodné DAB+ přijímač umístit poblíž okna a vysunout naplno teleskopickou anténu, teprve potom je potřeba spustit funkci autoscan.

Někteří posluchači zmiňují, že DAB+ má malý datový tok a že kvalita zvuku není dobrá. Co byste jim odpověděl?

Moderní zvukové kodeky na bázi AAC, především jeho nejnovější verze HE-AAC v1 a HE-AAC v2 jsou velmi efektivní, přibližně čtyřikrát efektivnější než starší datové kodeky (například mp2, mp3). Proto je zvuková kvalita při nižších datových tocích stále vysoká, což bylo potvrzeno i slepými testy na bázi mezinárodně uznávané metodiky MUSHRA (MUltiple Stimuli with Hidden Reference and Anchor, doporučení ITU BS.1534-3), které jsme během výstavby sítě vysílačů DAB+ prováděli se vzorkem kvalifikovaných posluchačů a zvukových profesionálů. Na základě výsledků těchto testů byly následně nastaveny datové toky jednotlivých stanic.

Jak jsou na tom s pokrytím a poslechem naši sousedé a jak si vede Česká republika v evropském kontextu?

Evropské země jsou v různém stádiu rozvoje DAB+, Česká republika se prostřednictvím DAB+ sítě Českého rozhlasu řadí k leaderům rozhlasové digitalizace.

Kde mohou fandové DAB+ vysílání odebírat novinky a získávat informace k tématu?

Například na webových stránkách Českého rozhlasu dobadabova.cz nebo na webových stránkách www.digitalradiodab.cz, na kterých naleznou informace o všech sítích a vysílačích DAB+ v České republice.

Otázky posluchačů, fanoušků FB profilu stanice ČRo D-dur.

otázkaMoje otázka se týká toho, zda se do budoucna předpokládá nebo zda už je DAB vysílání i na jiném pásmu než nyní. Např. na SV pásmu či na DV. Znamenalo by to dálkové vysílání třeba určené pro zpravodajská vysílání s menší kvalitou.

V pásmu SV pracuje systém DRM (Digital Radio Mondiale), což je digitální rozhlasový systém nekompatibilní s DAB+. Používá se pro šíření signálu na velké vzdálenosti v řídce obydlených oblastech, především v Asii. V Evropě se s nasazením tohoto systému nepočítá.

Nejsem žádný odborník, ale zajímala by mě jedna věc. Jsou různé zvukové formáty, např. MP3. Pak jsou formáty APE a FLAC, o kterých se uvádí, že jsou bezztrátové, čili zprostředkovávají kvalitnější poslech. Moje otázka: Umožňuje technologie DAB přenášet i tyto formáty? (Při nákupu např. u Supraphonu je ještě možnost "Hi Res", to vůbec nevím, co je.) Děkuji.

Systém DAB+ nemůže přenášek bezeztrátový signál, například ve formátu FLAC. Tento formát nabízí Český rozhlas ve svém internetovém vysílání na stránce mujrozhlas.cz. Moderní zvukové kodeky na bázi AAC, především jeho nejnovější verze HE-AAC v1 a HE-AAC v2 používané ve vysílání DAB+ jsou však velmi efektivní, přibližně čtyřikrát efektivnější než starší datové kodeky. Proto je zvuková kvalita při nižších datových tocích stále vysoká.

Pod pojmem „Hi-Res“ se zpravidla míní distribuce signálu s vyšším vzorkovacím kmitočtem, typicky 96 kHz nebo 192 kHz. Přínos tak vysokého vzorkovacího kmitočtu pro subjektivní dojem je velmi diskutabilní a nebyl nikdy prokázán slepými poslechovými testy. Jedná se tak spíše o druh propagace a reklamy než o skutečný zvukový přínos.

Nezpůsobí nakonec kvalita kódování signálu, že potenciál DAB+ zůstane nevyužit pro příjem hudebně náročných programů s využitím kvalitně reprodukujících přijímačů a stane se doménou pouze malých přijímačů pro nenáročný (přestože nerušený) poslech?

Nestane se to, protože moderní zvukové kodeky na bázi AAC, především jeho nejnovější verze HE-AAC v1 a HE-AAC v2 jsou velmi efektivní, přibližně čtyřikrát efektivnější než starší datové kodeky. Proto je zvuková kvalita při nižších datových tocích stále vysoká, což bylo potvrzeno i slepými testy na bázi mezinárodně uznávané metodiky.

Proč vysílání ČRo v DAB+ je opožděn 1 až 2 vteřiny oproti VKV? Když je inzerováno, že posluchač může poslouchat 23 (24) stanic Českého rozhlasu, proč to v praxi nejde (v polovičce ledna 2020 došlo k rozdělení multiplexu a na Moravě lze poslouchat "české" (regionální) stanice výjimečně)? Co ovlivňuje výpadky signálu DAB+ (přijímač je na stejné místě, většinou hraje, ale někdy vypadne signál)? Jaký je zájem soukromých stanic o DAB+? Jaké je povědomí o DAB+ u veřejnosti (ačkoliv vysílání DAB+ propaguji u svých přátel, mám dojem, že o této platformě stále ví relativně málo lidí)? Jaký je rozvoj DAB+ v zahraničí? Kdy může teoreticky dojít k vypnutí VKV?

Zpoždění vysílání je technologická záležitost. Kódování a dekódování signálu DAB+ trvá nějakou dobu. Doba dekódování se navíc liší v závislosti na typu přijímače, dva různé přijímače DAB+ tak nemusí reprodukovat stejný program synchronně.

Počet stanic je uváděn pro oba multiplexy, jak správně píšete. Regionální stanice jsou přiřazeny dle geografické polohy do multiplexu Čechy nebo Morava.

DAB+ je systém s tzv. ostrým prahem. Při snižování úrovně signálu probíhá dekódování do určité doby bez chyb. Pokud ale signál poklesne pod práh dekódování, náhle se přeruší. Pokud tedy přijímač pracuje s hraničním signálem, může k poklesu dojít i vlivem počasí, přemístění přijímače v místnosti nebo pohybu osob v blízkosti přijímače.

Český rozhlas DAB+ vysílání silně propaguje, zájem soukromých stanic též vzrůstá. V roce 2023 dojde k přidělení dalších multiplexů DAB+ určených pro vysílání soukromých stanic ze strany Českého telekomunikačního úřadu.

Evropské země jsou v různém stádiu rozvoje DAB+, Česká republika se prostřednictvím DAB+ sítě Českého rozhlasu řadí k leaderům rozhlasové digitalizace.

Vypnutí VKV FM není naplánováno, DAB+ vysílání pracuje v jiném kmitočtovém pásmu a tak souběžný provoz VKV FM není překážkou digitalizace rozhlasového vysílání.

Jakým způsobem, technologií, je dopravováno audio a doprovodné informace ze studií ČRo na jednotlivé DAB vysílače?

Cesta audiosignálu ze studia na vysílače probíhá kompletně digitálně v bezeztrátové podobě. Zakódovaný signál se distribuuje na jednotlivé vysílače prostřednictvím sítě MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Často se ve vašich propagačních materiálech objevují hlášky typu "lepší digitální kvalita" a podobně, což je ale při současném nastavení multiplexu ČRo spíše přání z říše snů, než realita. Řešením by byla změna úrovně zabezpečení ze současného EEP 2-A na standardní EEP 3-A, čímž by se uvolnila datová kapacita a mohly by se navýšit datové toky jednotlivých programových pozic na nějakou relativně rozumnou kompromisní hodnotu, přičemž pokrytí by tím utrpělo jen minimálně (-3 dB). Současný stav je, co se týče zvukové kvality, dost tristní. Tedy k dotazu. Plánujete v budoucnu toto nějak řešit, nebo stále zvukovou kvalitu vašeho multiplexu považujete za bezvadnou a vaše posluchače za hlupáky a nedoslýchavé? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Jak už bylo uvedeno u předchozího dotazu. DAB+ využívá nejmodernější zvukové kodeky na bázi AAC, kde především nejnovější verze HE-AAC v1 a HE-AAC v2 jsou až čtyřikrát efektivnější ve srovnání se staršími datovými kodeky. Proto je zvuková kvalita při nižších datových tocích stále vysoká, což bylo potvrzeno i slepými testy na bázi mezinárodně uznávané metodiky). Přechod na zabezpečení EEP 3A budeme zvažovat v budoucnosti po dokrytí všech problematických a geograficky členitých oblastí, kde vámi zmíněné 3dB „navíc“ citelně zlepšují pokrytí daného území.

Budete taky digitální rádio vysílat EPG?

V budoucnosti zvažujeme vysílání EPG (Electronic Program Guide – elektronický programový průvodce) v síti DAB+.

Proč v Liberci nenaladím rádia z Polska, ale jen z Německa. Ještěd mám přímo před oknem.

Z vašeho dotazu není jasné, jestli máte na mysli vysílání DAB+. Pokud ano, v Německu je rozvoj DAB+ oproti Polsku značně napřed, to je důvodem, proč jsou oblasti blízko hranic s Německem a s Polskem pokryté převážně vysíláním DAB+ z Německa.

 Je v dohledné době zrušení FM rádií? Bude součástí DAB+ v Česku také EWF?

V současné době o zrušení vysílání VKV FM neuvažujeme, v budoucnosti je to možné v případě, že se DAB+ stane hlavní distribuční platformou, na které bude většina posluchačů.

Výstražná funkce EWF (Emergency Warning Functionality) se zatím testuje pouze v Německu a současné přijímače ji nepodporují. Na trhu existuje zatím jediný přijímač, který je s funkcí kompatibilní - Telestar DIRA M 1 A. V současné době by měla být dostupná softwarová aktualizace i pro starší model Telestar DIRA S 32i CD, který by tak měl tuto funkci též získat. Český rozhlas tyto testy sleduje.

Plánuje se zlepšení signálu uvnitř budov v mém případě Světlá nad Sázavou?

Český rozhlas stále rozšiřuje pokrytí svého DAB+ multiplexu. Postupně tak přijdou na řadu oblasti s členitým geografickým profilem, jako je například i Světlá nad Sázavou a okolí. V současné době však nelze uvést žádný konkrétní termín, vyhodnocování problematických oblastí a plánování nových dokrývačů pro rok 2023 teprve probíhá.

 

autor: Silvie Ulrichová
Spustit audio

Související