Záznam koncertu k výročí narození Antonína Vranického

14. červen 2011

Den před 250. výročím narození skladatele Antonína Vranického (1761-1820) v neděli 12. června odpoledne připomněla Vltava odkaz tohoto tvůrce koncertem uspořádaným v jeho rodišti - Nové Říši na Vysočině.

V přímém přenosu ze sálu tamního premonstrátského kláštera zahrálo smyčcové kvarteto Epoque Quartethudbu Antonína Vranického, dále skladbu odkazu Ludwiga van Beethovena, jeho přítele z let vídeňského působení, a vedle toho i kompozici dalšího novoříšského rodáka - Jana Nováka (1921-1984), žákaBohuslava Martinů, významného českého exilového autora.

02358802.jpeg

Antonín Vranický byl se svým o něco starším bratrem Pavlem (1756-1808), rovněž narozeným v Nové Říši a rovněž skladatelem, současníkem Mozartovým, Haydnovým a Beethovenovým. Pojila je obdobná umělecká orientace i osobní přátelství.

02358269.jpeg

Ve Vídni byl Antonín Vranický sbormistrem, skladatelem, houslový virtuosem a uznávaným pedagogem. Ve službách rodu Lobkoviců působil jako učitel hudby, organizátor koncertů a posléze v letech 1797-1813 jako první kapelník lobkovické kapely. Měl na starosti přípravu jejího repertoáru, hrál na housle a řídil hudební produkce nejen ve Vídni, ale i na sídlech v Čechách - v Praze, Roudnici nad Labem a na Jezeří, kam hudbymilovný kníže František Josef Maxmilián se svým dvorem v letních měsících pravidelně zajížděl.

02363103.jpeg

Veřejná premiéra Beethovenovy 3. symfonie zvané Eroica se uskutečnila v roce 1805 v Divadle na Vídeňce za autorova řízení, předtím však již v létě 1804 zazněla skladba na lobkovickém zámku v Jezeří v Čechách za řízení Antonína Vranického.

Později se stal Vranický šéfem orchestru dvorní opery a dirigentem divadla Na Vídenče. Většina z jeho skladeb - 15 symfonií, dvou desítek instrumentálních koncertů a osmi desítek komorních děl - je dochována v rukopisné podobě v lobkovické hudební sbírce. Vranického skladby vyrůstají především ze zázemí vrcholného klasicismu, některé z nich však vykazují již i zřetelné raně romantické rysy.

02358262.jpeg

Bratrům Vranickým odhalila obec v roce 2008 před jejich rodným domem na náměstí pamětní desku.

autor: ČRo Vltava
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?