Záznam koncertu k výročí narození Antonína Vranického

02363104.jpeg

Den před 250. výročím narození skladatele Antonína Vranického (1761-1820) v neděli 12. června odpoledne připomněla Vltava odkaz tohoto tvůrce koncertem uspořádaným v jeho rodišti - Nové Říši na Vysočině.

V přímém přenosu ze sálu tamního premonstrátského kláštera zahrálo smyčcové kvarteto Epoque Quartethudbu Antonína Vranického, dále skladbu odkazu Ludwiga van Beethovena, jeho přítele z let vídeňského působení, a vedle toho i kompozici dalšího novoříšského rodáka - Jana Nováka (1921-1984), žákaBohuslava Martinů, významného českého exilového autora.

02358802.jpeg

Antonín Vranický byl se svým o něco starším bratrem Pavlem (1756-1808), rovněž narozeným v Nové Říši a rovněž skladatelem, současníkem Mozartovým, Haydnovým a Beethovenovým. Pojila je obdobná umělecká orientace i osobní přátelství.

02358269.jpeg

Ve Vídni byl Antonín Vranický sbormistrem, skladatelem, houslový virtuosem a uznávaným pedagogem. Ve službách rodu Lobkoviců působil jako učitel hudby, organizátor koncertů a posléze v letech 1797-1813 jako první kapelník lobkovické kapely. Měl na starosti přípravu jejího repertoáru, hrál na housle a řídil hudební produkce nejen ve Vídni, ale i na sídlech v Čechách - v Praze, Roudnici nad Labem a na Jezeří, kam hudbymilovný kníže František Josef Maxmilián se svým dvorem v letních měsících pravidelně zajížděl.

02363103.jpeg

Veřejná premiéra Beethovenovy 3. symfonie zvané Eroica se uskutečnila v roce 1805 v Divadle na Vídeňce za autorova řízení, předtím však již v létě 1804 zazněla skladba na lobkovickém zámku v Jezeří v Čechách za řízení Antonína Vranického.

Později se stal Vranický šéfem orchestru dvorní opery a dirigentem divadla Na Vídenče. Většina z jeho skladeb - 15 symfonií, dvou desítek instrumentálních koncertů a osmi desítek komorních děl - je dochována v rukopisné podobě v lobkovické hudební sbírce. Vranického skladby vyrůstají především ze zázemí vrcholného klasicismu, některé z nich však vykazují již i zřetelné raně romantické rysy.

02358262.jpeg

Bratrům Vranickým odhalila obec v roce 2008 před jejich rodným domem na náměstí pamětní desku.