Záznam koncertu pro hospicové hnutí

6. duben 2014
02783099.jpeg

Koncert vysílál v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO K ŠANCÍM 50/6 163 00 PRAHA 17 - ŘEPY

Na programu: L. Boccherini - Stabat Mater, J. Haydn - Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži.

Vojtěch Spurný – dirigent, Hana Jonášová – soprán, Adéla Štajnochrová - 1. housle, Magdaléna Malá - 2. housle, Michal Dušek – viola, Libor Mašek - 1. violoncello, Helena Matyášová - 2. violoncello.

Moderuje Vladimíra Lukařová, host pořadu MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v Čechách.

Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Milosrdenství k otci ti nebude zapomenuto, budeš mít záštitu proti hříchům. Bude ti to připočteno k dobru v den tvého soužení; tvé hříchy se rozplynou jako jinovatka pod slunečním svitem.

Kniha Sírachovec (3. kapitola)Jen díky zázraku je člověku dopřáno být se svým blízkým v rušné nemocnici několik dní v klidu. Pokud bych si jednou mohla vybrat, dala bych přednost osobní péči, která pomůže odejít na věčnost v prostředí laskavém a přívětivém. Tu nabízejí hospice. Jejich potřeba bude stále vzrůstat, neboť bohatý Sever stárne

Český rozhlas se k tomuto tématu bude ve svých pořadech určitě pravidelně vracet. Jedním z nejbližších pří­kladů je Koncert pro hospicové hnutí, který Vltava připravuje na pátou neděli postní neboli Smrtnou. V přímém přenosu odvysílá koncert z kostela sv. Rodiny Domova sv. Karla Boromejského v Praze 17 – Řepích. Toto zařízení představuje šanci pro nemocné seniory, kteří jsou z důvodu nemoci nebo úrazu hospitalizováni a nemohou se hned vrátit domů. Péče na lůžku zdravotním pomáhá stabilizovat jejich zdravotní stav a pokud možno obnovit jejich schopnost pečování o sebe do té míry, aby se mohli vrátit do svého prostředí. Sociální pobyty poskytují seniorům na přechodnou dobu bydlení a celkovou podporu v případě dočasné nepřítomnosti jejich blízkých.

Denní stacionář pak nabízí v pracovních dnech celodenní pobyty pro seniory s fyzickým nebo duševním postižením a různými typy demence. Z těchto důvodů totiž nemohou být doma sami v době, kdy jejich rodina odchází do zaměstnání. Tolik zkrácený text z webových stránek Domova sv. Karla Boromejského. Podotýkám, že se v tomto případě nejedná o hospic původním slova smyslu. Svým duchovním zaměřením i celkovou atmosférou však ideu milosrdné péče o pacienty zcela jistě naplňuje.

Program koncertu, který se bude konat v kostele sv. Rodiny, bude odpovídat postnímu období – tvoří jej díla dvou autorů období klasicismu. Zazní Stabat Mater Luigiho Boccheriniho a několik částí z cyklu Josepha Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Představí se v nich komorní soubor dirigenta a cembalisty Vojtěcha Spurného se sopranistkou Hanou Jonášovou. Hostem koncertu bude zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová. V přestávce seznámí publikum v sále i posluchače u rozhlasových přijímačů s posláním a rysy hospicové péče.

Spustit audio
autor: Vladimíra Lukařová