Záznam oratoria o Janu Husovi z evangelického kostela U Salvátora v Praze

8. červenec 2015

V rámci Husovských slavností zaznělo Oratorium Johan Hus od Carla Loeweho, německého skladatele první poloviny 19. století, romantickým způsobem připomíná osud a reformní odkaz českého kněze, nařčeného z kacířství a v roce 1415 při koncilu v Kostnici odsouzeného a popraveného. Jde o dílo z roku 1841, které bylo v den 600. výročí Husova upálení církevního reformátora uvedeno v novodobé české koncertní premiéře.

Koncert jsme vysílali 6. července v rámci projektu Hrdina.cz.Carl Loewe, německý skladatel první poloviny 19. století, je proslulý především svými písněmi. Je nicméně také autorem několika velkých vokálně-instrumentálních kompozic, duchovních skladeb, současným koncertním provozem už nereflektovaných. Mezi taková díla patří i oratorium Johan Hus, jehož libreto romantickým způsobem připomíná osud a reformní odkaz českého kněze, nařčeného z kacířství a v roce 1415 při koncilu v Kostnici odsouzeného a popraveného.

03426290.jpeg

Jde o dílo z roku 1841, které v den 600. výročí Husova upálení zaznívá v novodobé české koncertní premiéře. Námětem jde o ojedinělé dílo nejen v německé, ale v evropské hudbě vůbec. V české hudbě našlo husitství během národního obrození několikrát svou důležitost, avšak pohled do známého repertoáru prozrazuje, že postava Mistra Jana Husa takto zpracována v podstatě nebyla. Loeweho oratorium mělo premiéru v Berlíně, v Praze zaznělo poprvé celé roku 1867 a v dalších letech je v českém překladu uvedly různé spolky. Pak u nás upadlo v zapomnění a také v zahraničí je uváděno sporadicky.

Skladatel Loewe, působící před téměř dvěma stoletími po větší část života jako varhaník a pedagog v tehdy německém Štětíně, byl luterán s hudebním a teologickým vzděláním a Jana Husa spolu se svým libretistou Augustem Zeunem podává způsobem možná sice idylickým, zato ale bez jakýchkoli pochybností pozitivním. Narodil se v roce 1796 nedaleko Halle. Jako autor a zpěvák procestoval celou Evropu, jeho balady se staly trvalou součástí romantického písňového repertoáru. Napsal takových písní na čtyři sta. Vedle písní napsal také pět oper, sborové a komorní skladby a sedmnáct oratorií. Byl i dirigentem, v roce 1827 například řídil první provedení předehry ke Snu noci svatojánské o něco mladšího Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.

03426292.jpeg

Hus ovšem i šest století po popravě ještě stále umožňuje několikerý výklad: kázal bludy – mohou tvrdit ti katolíci, jimž není vlastní ochota k jakékoli reformě, k toleranci, nadhledu. Ti rozumnější zaslechli Jana Pavla II. a nově i papeže Františka a jejich apel, že by se od Husa a u Husa, který koneckonců byl zbožným knězem, mohli i římští katolíci něco dovědět. Protestanté vnímají jako podstatné, že kazatel a svědek Hus nade všechno postavil víru a Písmo, že i proto kritizoval církevní organizaci. Schvalovat jeho smrt považují za neudržitelné. A evangelíkům v německé kulturní oblasti je už dávno zřejmé, že Hus a česká reformace sto let před Martinem Lutherem otvírá cestu myšlenkám evropské reformace, která proměnila, i za cenu rozdělení křesťanstva, potřebným směrem jak církev, tak svět.

03426291.jpeg

Zpívají Isabelle Müller-Cant (soprán), Mirjam Künstner (alt), Johannes Petz (tenor), Thomas Scharr (bas), Ulrich Wand (bas) a sbory Philharmonia Chor Reutlingen a Betzinger Sängerschaft.
Hraje Ebinger Kammerorchester, dirigent Martin Künstner.
Uvádí Wanda Dobrovská.

autor: Petr Veber
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.