130 let pražského Rudolfina

30. leden 2015

Pražské Rudolfinum, nyní sídlo České filharmonie s Dvořákovou síní a dalšími koncertními a výstavními sály, bylo otevřeno před 130 lety, 7. února 1885. Novorenesanční budovu nechala tehdy na staroměstském břehu Vltavy postavit u příležitosti 50. výročí svého založení Česká spořitelna. Požádala následníka habsburského trůnu arcivévodu Rudolfa, aby smělo být víceúčelové kulturní zařízení pojmenováno právě po něm.

Vysíláme 4. ledna od 20:00.

Stanice Vltava připomene jubileum hudebním pořadem, evokujícím program tehdejšího slavnostního koncertu. Zazněla při něm hudba Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha a dalších autorů. Výstavba byla svěřena architektům Josefu Zítkovi a Josefu Schulzovi, kteří budovu dokončili v roce 1881. V roce 1896 se v Rudolfinu uskutečnil první koncert nově vzniklé České filharmonie, dirigovaný Dvořákem. Budova byla několikrát upravována, v meziválečném období dokonce pro potřeby československého parlamentu, který tu zasedal od roku 1919 do roku 1941.

03204591.jpeg

Právě tady byl v roce 1920, 1927 a 1934 opakovaně zvolen prezidentem Republiky československé Tomáš Garrigue Masaryk. Po druhé světové válce se Rudolfinu říkalo Dům umělců a vedle České filharmonie a festivalu Pražské jaro v něm sídlila také Hudební fakulta Akademie múzických umění. Zatím poslední rekonstrukce Rudolfina se uskutečnila v letech 1990-1992. Dvořákova síň je vyhledávaným a oceňovaným prostorem pro nahrávky klasické hudby a dějištěm nejzajímavějších koncertů pražského hudebního dění.

autor: Petr Veber
Spustit audio