Chmel hrdina Matěj Brouček aneb Leoš Janáček a česká myšlenka

3. duben 2015

V souvislosti s návratem opery Výlety páně Broučkovy do Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě (po padesáti pěti letech!) se na podzim minulého roku konala v ostravském klubu Fiducia debata, která přiblížila situaci i společenskou atmosféru, za kterých jedna z nejlepších, dodnes dosud velmi zřídkakdy uváděných oper Leoše Janáčka vznikala.

Vysíláme 8. dubna ve 20:00.

Diskuse odkryla, co komponování předcházelo, i co následovalo po světové premiéře „Broučka“ v Praze v roce 1920 a jak to měl Leoš Janáček s češstvím, kterého se opera bytostně dotýká.

Český rozhlas Ostrava se takovýchto „operních příprav“ Národního divadla moravskoslezského účastní pravidelně. Posluchačům se tak nabízí možnost poznat diskutované dílo i úryvky nahrávek doslova pod lupou.

Ředitel Národního divadla moravskoslezského a operní režisér Jiří Nekvasil (pozn.: ostravského Broučka režírovalo duo SKUTR - Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přizval k účasti na diskusi jednoho z nejpovolanějších hudebních vědců, janáčkologa Jiřího Zahrádku, který působí na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je spoluautorem kritických edic díla Leoše Janáčka, autorem knihy Divadlo nesmí býti lidem komedií (2013) nebo nositelem jasného vzkazu: „Jednoduše inscenovaný Janáček je nejmodernější!“

Janáčkova opera Výlety páně Broučkovy (Výlet pana Broučka do měsíce a Výlet pana Broučka do XV. století) je dedikovaná Tomáši G. Masarykovi, ale stalo se tak až napotřetí. Také se dozvíte o zákulisí díla reagujícího na tehdejší „čecháčkovství“ spojeného hlavně s Prahou, o hlavním hrdinovi, který po celou dobu trvání opery nevystřízliví a je mu bližší Würflovo pivo a uzenky s cibulí než krása a láska, o snaze národ poučit o nás samých, o problematickém libretu měsíční části (bylo osloveno původně asi dvanáct literátů), o vztahu k brněnským Němcům (u Janáčků se nesmělo doma mluvit německy), o slovních „bitkách“ se Zdeňkem Nejedlým, o názorech jeho dvorního překladatele Maxe Broda, o výjimečnosti Leoše Janáčka coby dramatika a libretisty, o jeho citových donátorkách, které sehrávaly v úspěšnosti jeho díla podstatnou roli, o náročnosti opery samotné (už jen možnostech ji obsadit českými pěvci), o nadčasových hudebních vizích Leoše Janáčka v instrumentaci díla a o jeho geniální výdrži a charakteru nepřizpůsobit se průměru.

V Akademii z Ostravy si v rámci debaty, díky nahrávkám dirigentů Františka Jílka a Sira Charlese Mackerrase, Broučka buď připomenete, nebo možná pro sebe operu teprve objevíte. Obé stojí za to. Jedná se totiž o dílo, které svým progresivním nábojem hudebním a dramatickým je ve světové operní literatuře něčím zcela výjimečným, i když zdánlivě komplikovaným.

Za současnou inscenací Výlety páně Broučkovy se do Ostravy můžete vydat ve dnech 16. dubna nebo pak 9. a 31. května.
Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava se na návštěvu této opery můžete připravit v Akademii z Ostravy 8. dubna od 20 hodin.

Spustit audio