Chystané novinky Nakladatelství ČRo

1. říjen 2012

Představujeme vám několik nejnovějších titulů, které pro vás Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu ve své hlavní řadě v současnosti připravuje.

Společný projekt, na kterém se podílejí stanice ČRo 3 – Vltava, agentura Arco Diva a Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd, představuje obnovení premiéry Dvořákovy operní prvotiny Alfréd. Jde o notografické zpracování kopie rukopisu, kterou získal před lety pro Český rozhlas skladatel Jiří Teml v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze. To vše přináší následující požadavky: převést rukopis do digitální podoby, následně vytvořit provozovací materiál pro orchestr a klavírní výtah pro sólisty a sbory. Vytvoření klavírního výtahu se ujal skladatel a dramaturg Českého rozhlasu Otomar Kvěch, na editaci rukopisu a jeho srovnávání s budoucí partiturou a party pro orchestr pracuje redaktorka Olga Ježková z Nakladatelství Českého rozhlasu, vyhledání a následné vepsání německého libreta do not partitury i klavírního výtahu dostali jako nelehký úkol členové Kabinetu hudební historie ústavu Akademie věd v čele s Prof. PhDr. Jarmilou Gabrielovou.
Samotná práce byla zahájena v okamžiku, kdy byly prostřednictvím výběrového řízení vybrány 2 notografky, které postupně zpracovávají Dvořákův rukopis, čítající zhruba 620 stran, do digitální podoby budoucí partitury, partů a klavírního výtahu.

Souběžně je dokončována práce na partituře a přípravě orchestrálního materiálu k provádění symfonické verze hudby k muzikálu Ondřeje Soukupa Johanka z Arku a Suity z filmové hudby, kterou Ondřej Soukup napsal k filmům Jana Svěráka. Symfonickou podobu obou skladeb vytvořil mladý autor Lukáš Sommer.

Komorní tvorba

Z projektů komorní tvorby, které chystá nakladatelství vedle práce na opeře, vybíráme:

Skladatel Zbyněk Matějů, který je zaneprázdněn ve funkci ředitele Brněnské filharmonie, nám svěřil svůj rukopis kompoziční hříčky pro dvě harfy s názvem TOY, věnovaný duu s názvem ARPADUA. Rukopis je totiž stále žádán interprety, proto ho uvádíme na trh, aby byl snadno k dispozici i ostatním harfovým hráčům u nás i ve světě.

Vydáním skladby Transformace pro flétnu, housle, violoncello a klavír mladého skladatele Zdeňka Bartošíka chce Nakladatelství Českého rozhlasu upozornit na nadání skladatele nastupující generace.

Již tradičně nám svěřil svůj rukopis s hudbou vážnou, ke které se v poslední době obrací, skladatel Emil Viklický. Jeho skladba Tristana má za sebou už několik úspěšných provedení i cenu ze soutěže Marimolin v Bostonu v interpretaci Amy Linn Barberové. Jde o kompozici pro housle a marimbu, k níž vytvořil skladatel pro naše nakladatelství ještě klavírní verzi. Skladba vyjde se všemi alternativními party pro klavír i marimbu, standardní a pětioktávovou.

Rozpracovány jsou tituly dalších skladatelů: 2 Smyčcové kvartety Ivana Kurze, Malířská sonáta pro sólové violoncello Petra Hejného, Sonáta tribus pro flétnu, housle a klavír Jana Nováka, části z čtyřdílného symfonického cyklu Zlatá brána Václava Trojana… a další.

Spustit audio